Leren, professionaliseren en ruimte

THE CROWD IN VIVES

vives-logo-2013

Leren, professionaliseren en ruimte
Naast les geven is een taak van leerkrachten en docenten ook leren. Professionaliseren.
Traditioneel gebeurt dit door het inhuren van experts tijdens studiedagen en wordt het onderwerp bepaald door de schoolleiding. Deze vorm van scholing sluit echter niet altijd aan bij de wensen van docenten en gaat vaak voorbij aan bestaande verschillen tussen de kennis, ervaring, wensen en behoeften van docenten. Helaas worden met de beste intenties georganiseeerde studiedagen nogal eens ervaren als overbodig, nutteloos, niet passend en dus tijdverspilling. Tegelijkertijd heeft iedere leerkracht en docent de verplichting zichzelf te verbeteren door scholing.

In toenemende mate vindt professionalisering daarom ook plaats door gebruik te maken van de kennis, kunde en ervaring die al bestaat binnen de beroepsgroep zelf. Er zijn scholen en besturen die dit intern vorm geven, bijvoorbeeld in de vorm van een academie.
Een andere stap in deze ontwikkeling is de docent die zelf bepaalt wat hij wil leren en van wie hij dit wil leren. Er is recent veel aandacht voor de professionele ruimte die er is en de minister en staatsecretaris van onderwijs laten niet na op te roepen deze ook te gebruiken. In de nieuwe CAO voor het VO wordt dit ook concreet vorm gegeven: iedere docent heeft het recht € 600 en 83 uur zelf te besteden aan de scholing die hij wil ontvangen.

De toegevoegde waarde die wordt geleverd door leerkrachten en docenten die scholing en professionalisering verzorgen zijn hun ‘voeten in de klei’. Zij gebruiken dat waarover zij vertellen in hun dagelijkse praktijk en zijn hierdoor in staat vragen te beantwoorden vanuit hun eigen, directe ervaring. Leerkrachten en docenten weten hoe ‘het’ werkt en hoe ‘het’ niet werkt. Zij weten wat je wel moet doen en niet moet doen om te zorgen dat ‘het’ werkt. En zij zeggen het je ook gewoon als ze het niet weten.

The CrowdLogo_TheCrowd_1890 bij 945
The Crowd is een vereniging die vorm geeft aan de verdergaande personalisering van professionalisering door een platform te bieden aan iedereen binnen het onderwijs die zelf de regie over zijn eigen professionalisering in handen wil hebben. The Crowd bestaat uit zijn leden die voor elkaar activiteiten organiseren. Dit kan zijn op verzoek of als aanbod en activiteiten kunnen elke denkbare vorm hebben en over elk denkbaar onderwerp gaan.
The Crowd is ook een persoonlijk leernetwerk. De contacten die worden gelegd overstijgen de fysieke bijeenkomsten en gezamenlijk leren vindt op allerlei manieren plaats. Er is sprake van een grote mate van informeel leren door gebruik te maken van de in het netwerk aanwezige expertise. Leren door te weten wie wat weet of dit eenvoudigweg te vragen.
De kernwaarden van The Crowd zijn die waarover Daniël Pink schreef in zijn boek Drive, dat gaat over motivatie en de essenties blootlegt waarom mensen de dingen doen die zij doen: autonomie, meesterschap en zingeving. Wanneer mensen zelf kunnen bepalen wat zij doen en gewaardeerd worden voor de kwaliteiten die zij bezitten ontstaat er een existensieel gevoel dat wat zij doen er toe doet en dit vormt een interne, drijvende kracht.

Hoe The Crowd werkt
De kern van The Crowd wordt gevormd door de activiteiten die deelnemers voor elkaar en met elkaar organiseren. Activiteiten kunnen zowel aanbod- als vraaggestuurd zijn.
Deelnemers kunnen op de website een activiteit aanmelden, waarbij naast het onderwerp de locatie en de tijd worden aangegeven. Voor het organiseren van een activiteit is een checklist voor zaken om rekening mee te houden op de site beschikbaar.
Wanneer een activiteit is aangemeld kunnen deelnemers zich hiervooor inschrijven.
De ervaring leert dat activiteiten over het algemeen aan het eind van de dag worden georganiseerd, om het zo gemakkelijk mogelijk te maken voor leerkrachten en docenten om aanwezig te kunnen zijn. Activiteiten vinden meestal plaats op een school, om de kosten van de organisatie zo laag mogelijk te houden.
Deelnemers kunnen ook, wanneer zij een activiteit willen organiseren en hierbij hulp nodig hebben, een vraag plaatsen op het prikbord. De vraag kan variëren van het peilen naar de interesse voor een bepaald onderwerp, het zoeken naar een geschikte locatie tot het zoeken naar een expert binnen The Crowd om een activiteit te verzorgen. Wanneer er binnen The Crowd geen expert aanwezig is en er behoefte blijkt te zijn aan een activiteit over een specifiek onderwerp kan er altijd een expert van buiten worden aangezocht.
Deelnemers kunnen aan zoveel activiteiten deelnemen als zij willen. Deelname aan The Crowd is onbeperkt leren. Het is als onbeperkt spareribs eten, maar dan beter. Als je vol zit kun je even stoppen om alles te laten bezinken en gewoon later weer terugkomen.

Activiteiten
De kern van The Crowd wordt gevormd door de activiteiten, welke allerlei vormen kunnen hebben. Van traditionele workshops tot co-creatie, van inhoudelijk samenwerken tot uitwisselen van ervaringen, van de nieuwste ICT tools en hun toepassingen tot hoe het is om docent te zijn., van creativiteit in de klas tot het afnemen van digitale toetsen. Van leraar met tools tot leraar met hart en ziel.
Kenmerkend voor alle georganiseerde activiteiten is dat zij zeer positief worden gewaardeerd door de deelnemers en een ervaring geven van motiverende energie en stimulerende saamhorigheid. Autonomie, meesterschap en zingeving blijken meer dan holle frasen en blijken een rijke bron voor samenwerkend leren.

Flipping the Classroom was een van de eerste activiteiten die door The Crowd is verzorgd, is op verzoek van deelnemers inmiddels vier keer uitgevoerd en heeft onder andere geleid tot een website waar informatie over dit concept wordt gedeeld. In deze bijeenkomsten werden zowel de technische als didactisch aspecten besproken. Visual Notes is een voorbeeld van een activiteit waarvoor op verzoek een externe expert , Kim Ravers, is ingehuurd en deze activiteit zal vanwege de grote belangstelling in het komende schooljaar opnieuw op het programma staan. Hoe je met beelden veel meer soms veel eenvoudiger veel meer kunt zeggen dan met woorden. Leraar met hart en ziel was een prachtige inspirerende activiteit waar werd uitgewisseld wat het is om leraar te zijn en waarom voor het leraarschap was gekozen. Verrijkend delen.
Verslagen van alle uitgevoerde activiteiten zijn terug te vinden op de site.

faq

Wie is The Crowd?
The Crowd is zijn deelnemers. The Crowd is een vereniging met een bestuur dat momenteel bestaat uit: Michel van Ast, Karel Hermans, Rhea Flohr, Ella Kwakkenstein en Frans Droog.

Voor wie is The Crowd?
Voor iedereen die actief is in het onderwijs en zelf de regie over zijn eigen professionalisering wil hebben en durft te nemen om zo zichzelf en zijn of het onderwijs te verbeteren.

Hoeveel kost The Crowd?
Lidmaatschap van The Crowd kost € 250 per jaar en geeft recht tot toegang bij alle activiteiten die worden georganiseerd. Deelname kan eenvoudig worden gefinancieerd uit het scholingsbudget dat voor iedere leerkracht of docent beschikbaar is.

Denk jij dat The Crowd bij jou past en een manier is om te voorzien in jouw behoefte aan professionalisering? Wil jij dit schooljaar zelf bepalen hoe en wat je leert? Meld je dan aan via de site. The Crowd heeft je er graag bij!

leraar24Meer informatie
De website: http://www.thecrowd.nl
Een goed beeld van The Crowd is te krijgen via een video van Leraar24 die de eventdag op 1 februari 2014 registreerde: http://www.leraar24.nl/video/5585/the-crowd
Vragen? Stuur een mail naar info@thecrowd.nl of frans@thecrowd.nl

Agenda

 • Creativiteit in je klas, 11 september, Utrecht
 • Leermateriaal ontwerpen met iBooks Author, 17 september, Amersfoort
 • Eventdag ‘Sauerkraut’: creativeren & differentieren, 4 oktober, Helmond
 • Visual Notes, 1 november, Bilthoven
 • Van het prikbord:
  – Van werkdruk naar werkplezier
  – RTTI toetsen
  – Eduscrum

Waarom lid worden?

Deelnemers aan The Crowd wordt gevraagd om aan te geven waarom zij hiertoe hebben besloten. Een aantal van deze uitspraken is hieronder verzameld en vormt zo een mooi beeld van de deelnemers.

“Kernwoorden van The Crowd zijn voor mij: inspiratie, verbinding, energie en enthousiasme.” Michel van Ast

“Passie voor leren. Iedereen wil leren op eigen niveau en eigen manier. Dat is The Crowd, dat ben ik.” Wim Bos

“Om de energie en motivatie die ontstaan wanneer je besluit verder te leren met en van elkaar.” Marieke Simonis

“Gewoon zonder veel gedoe samen leren en passie voor onderwijs delen…” Sharone Bakker

“Omdat leren van een collega het meeste oplevert: inhoud, diepgang, lol.” Paul Ket

“Geweldige collega’s en een geweldige databank aan kennis en ….enthousiasme.” Jacques Verschuren

“Ontmoeting, inspiratie, vakmanschap, leren van en met elkaar: dat is de Crowd voor mij!” Liesbeth Breek

“Groeien in je vak is iets anders dan diploma’s verzamelen. Ik wil van anderen leren en beter worden.” Bob Munniksma

“Goed doceren door zelf te blijven leren”. Iljan Joosten

“Ik geloof in eigen regie over professionalisering, bundeling van krachten en boundary crossing.” Hanna de Koning

“Ik wil zelf keuzes maken in wat ik wil leren. Dit concept spreekt me aan!” Carola Lubberding

“De manier van werken interesseert me: van onderop initiatief nemen.” Henk van Doren

Deze blogpost is eerder als column verschenen in VIVES, september 2014.

Blogpost Leren, professionaliseren en ruimte 2014-09-07_1232

Advertentie

Visual Notes

 

 

Slimmer communiceren in beeld
Het is normaal gesproken niet zo dat we iedere activiteit via ons blog promoten. Dat hoeft ook niet, want op de activiteitenpagina van The Crowd staat een up-to-date overzicht. Nu maken we graag een uitzondering, omdat we Kim Ravers, visueel schrijven en auteur van het boek ‘Visual Notes’ bereid hebben gevonden op zaterdag 2 november een training voor ons te verzorgen. Hoe gaaf is dat?! Deze activiteit is uiteraard gratis toegankelijk voor deelnemers van The Crowd. Maar we maken ditmaal graag een uitzondering voor niet-deelnemers. Dus als je geen deelnemer bent van The Crowd, dan kun je de training toch volgen. De kosten zijn in dat geval 150 euro. Hieronder een uitgebreide beschrijving van wat je die dag kunt verwachten.

VNT The Crowd Los plaatje

We worden allemaal geboren als beelddenkers, wist je dat? Als snel komt daar het taaldenken overheen. We leren praten, we leren schrijven. En we vergeten de kracht van beeld. Of we gebruiken het slechts nog ter ondersteuning, als illustratie. Ook terwijl we weten dat één beeld meer zegt dan duizend woorden. Zicht troeft alle andere zintuigen af. Dus ook als het om leren gaat. Waarom blijven we maar schrijven?

Gebruik beeldtaal in je les. Op een functionele, visuele manier verwerk je inhoud en ben je makkelijker in staat deze te communiceren. Laat zien wat je wilt vertellen door het in kernachtige beelden te zetten. Of je nu je eigen ideeën voor het voetlicht wilt brengen, een groep leidt of leerlingen hun opdrachten laat maken; beeld werkt slimmer, sneller, duidelijker en directer.
Daarbij heeft een steeds groter wordende groep leerlingen behoefte aan werken met beeld; niet alleen de visueel-ruimtelijke leerlingen maar ook de leerlingen met dyslextie, ADHD, autisme of leerlingen met een taalachterstand.

Na deze training kun je direct beeld in je lespraktijk inzetten! Het gaat niet om mooi, het gaat om duidelijk. Met behulp van een eenvoudige technieken en een scala aan oefeningen, leer je zowel jezelf, als jouw leerlingen, lesinhoud te verwerken en te communiceren met beelden.

Aan het einde van de training:

 • Weet jij hoe beelden werken in het communicatie- en informatieverwerkingsproces;
 • Weet jij wanneer én hoe je visualisatie in kunt zetten tijdens jouw werk als docent;
 • Kun je met eigen tekeningen lesinhoud of lesideeën inzichtelijk maken;
 • Kun je met simpele tekeningen jouw verhaal verduidelijken terwijl je voor een groep staat;
 • Ben je in staat visuele verwerkingsopdrachten te ontwerpen om leerlingen te leren op een heldere manier informatie te verwerken en te communiceren;
 • En ga je naar huis met een database aan eigen tekeningen, zoals metaforen, iconen en figuren en zelf ontworpen opdrachten die je direct kunt gebruiken binnen de context van jouw lessen.

Wie geeft de training?
Kim Ravers. Zij is visueel schrijver, ze is schrijft in beelden. Kim heeft een eenvoudige missie: minder kletsen, meer zeggen. Abstracte zaken maakt ze concreet door te tekenen. Zo helpt ze bedrijven en organisaties helder te communiceren, veelal ter plekke. Daarover schreef ze VISUAL NOTES, slimmer communiceren met beelden. Kim heeft een achtergrond in het kunstonderwijs en ontwikkelt momenteel InBeeld, een methodiek om in het onderwijs te werken met beelden.

Flyer:
VNT The Crowd

De gelinkte leraar

Waarom lees je dit artikel? Je bent misschien geïnteresseerd in het onderwerp en wilt er meer over weten. Of wellicht wil je een mening vormen over het onderwerp. Misschien heb je nog geen idee waarover het gaat en ben je enkel nieuwsgierig. Dat brengt ons op de volgende vraag: hoe ben je hier terecht gekomen? Al surfend? Of via iemand anders? Via een tweet? Of via Facebook of LinkedIn? Hoe dan ook, je maakt deel uit van een ‘personal learning network’ (PLN) en zeer waarschijnlijk heeft iemand uit dat netwerk jou op dit artikel gewezen. Maar wat heb je daar aan, dat je weet dat je onderdeel bent van een PLN? In dit artikel kijken we naar de voordelen van een PLN, naar de rol die technologie daarin speelt, naar hoe een PLN werkt en naar hoe je jouw PLN kunt uitbreiden en nog efficiënter kunt uitbuiten.

openbaarvervoer

Een personal wát…?

Onlangs schreef ik op het blog van YoungWorks een post met de titel ‘Ben je net klaar…’ over een leven lang leren als onderwijsprofessional. De directe aanleiding was een jonge docent die ik op een studiedag hoorde zeggen: “Mooi is dat! Ben je net klaar met je opleiding, moet je weer leren.” Alsof we een auto zijn die je aan het begin van de rit, tijdens de opleiding, volgooit met benzine om er vervolgens de hele rit, je volledige professionele leven, mee uit te rijden. Daar komt bij: kun je anderen wel ondersteunen in hun leren als je zelf niet leert? Henno Oldenbeuving vergeleek het een van zijnartikelen met een vegetarische slager:

“Hoe kan het toch dat iedereen gek staat te kijken als ze een vegetarische slager ontmoeten, maar een leraar die is gestopt met leren lijkt de normaalste zaak van de wereld.”

Met andere woorden: het belang om als leraar te blijven leren, jezelf blijvend te professionaliseren, is groot. En er zijn natuurlijk meerdere wegen die naar Rome leiden. Je kunt dat op veel verschillende manieren vormgeven. Actief participeren in een PLN is er een van.

Op Wikipedia vind je de volgende definitie van een PLN:

“A personal learning network is an informal learning network that consists of the people a learner interacts with and derives knowledge from in a personal learning environment. In a PLN, a person makes a connection with another person with the specific intent that some type of learning will occur because of that connection.”

Volgens deze definitie creëer je tijdens het bezoeken van een training of workshop in feite ook een PLN, zij het tijdelijk. Wat mij betreft is het interessanter om te kijken naar een wat meer continue en minder tijdelijk netwerk. Zeker in de tijd waarin we leven, omdat technologie het mogelijk maakt om een dergelijk netwerk tijd- en plaatsonafhankelijk vorm te geven, te onderhouden en te benutten.

Waarom zou ik?

Het actief onderhouden van en participeren in een PLN kan op verschillende manieren bijdragen aan je professionele groei. Om te beginnen leer je in contact met anderen. Bijvoorbeeld tijdens het voeren van een discussie. Je ‘luistert’ naar de argumenten van anderen en je formuleert je eigen argumenten. Een krachtige manier van leren. Social media als LinkedIn en Twitter maken het mogelijk om die discussie te voeren ver buiten de muren van je school. Wat zeg ik? Ver buiten de grenzen van je land. De groep mensen die potentieel tot jouw PLN behoren is enorm! Dat enorme potentieel kun je aanwenden voor meningsvormende discussies, maar het geeft je ook directe toegang tot een gigantische hoeveelheid kennis, verenigt in de mensen in jouw netwerk. Willem Karssenberg schreef in een discussie op LinkedIn: “Als ik schiet (een vraag stel), is het vrijwel altijd raak!” Je kunt je voorstellen, hoe groter je netwerk hoe groter de kans dat iemand uit dat netwerk het antwoord op jouw vraag heeft of toegang geeft tot de kennis die je zoekt.

Natuurlijk leer je ook zonder in contact te zijn met anderen. Je bent dit artikel waarschijnlijk in je eentje aan het lezen. Informatie tot je nemen, lezen, kijken, luisteren, is uiteraard ook een manier om te leren. Waar jouw PLN in dat geval aan kan bijdragen, is aan het ‘schiften’ of voorselecteren van informatie. Door je in verbinding te stellen met de – voor jou – juiste mensen kun je er van uitgaan dat de informatie die zij als relevant aanmerken ook voor jou relevant is.

Ik hoorde Erik Duval, professor aan de ‘faculty of engineering science’ van de KU Leuven, een jaar of tien geleden zeggen: “Finding, not searching.” Hij doelde hiermee op de ondersteuning die technologie kan bieden bij het vinden van de juiste content (informatie, muziek, nieuws, etc.). Hij wilde dat de voor hem relevante content, op basis van zijn profiel, naar hem toekwam in plaats van daar actief naar op zoek te moeten. Ik denk dat een PLN juist daar een bijdrage aan kan leveren. Het is niet alleen een filter, het is een mechanisme dat jou actief wijst op voor jou relevante informatie. Het sociaal constructivisme leert ons bovendien dat we leren door interactie met anderen en op die manier onze eigen, unieke kennis construeren. Die leertheorie impliceert dat het waardevol is om ‘kennis’ onderdeel te maken van een gesprek. Anders dan bij meningsvormende discussies gaat het hier volledig om inhoud. Ook in dit geval is een PLN een platform om in contact met anderen te leren. En ook in dit geval maken nieuwe, social media dat platform in principe grenzeloos.

Ok, maar hoe dan?

Er van uitgaande dat je met enige regelmaat bijeenkomsten, workshops, trainingen, studiedagen, etc. bezoekt, zijn plaatsen waar je fysiek mensen ontmoet een mooi startpunt. Verzamel de contactgegevens, of op zijn minst de namen, van de mensen die je ontmoet. Verbind je vervolgens ook online aan deze mensen. Bijvoorbeeld via LinkedIn; vele van hen zullen een profiel hebben. Naast je directe collega’s bouw je op deze manier aan een netwerk van (vak)collega’s die je met veel plezier zullen ondersteunen als je een vraag hebt en die ongetwijfeld met veel plezier materiaal met je zullen delen of jouw materiaal van feedback willen voorzien.

Het valt op dat steeds meer onderwijsprofessionals, steeds meer leraren, ook actief zijn op Twitter. Het is met zijn 140 tekens per bericht misschien niet het meest voor de hand liggende medium voor een diepgaande, inhoudelijke discussie. Maar als je de juiste mensen volgt, zul je merken dat het een perfecte plek is om op de hoogte te blijven van voor jou relevante (vakinhoudelijke) informatie. De mensen die je volgt, vormen een filter waardoor jij niet actief op zoek hoeft naar nieuws, maar het nieuws jou vindt.

Mocht je wel toe zijn aan een inhoudelijke discussie, dan zijn LinkedIn groepen misschien een goed startpunt. Er zijn er vele, dus het is wel een kunst om de juiste te vinden. Een grote en zeer actieve groep is de LinkedIn groep ‘Onderwijs 2.0’. Door je op LinkedIn met anderen te verbinden, kun je er trouwens ook achterkomen welke groepen voor jou interessant zijn. Als je het profiel van iemand op LinkedIn bekijkt, kun je namelijk zien bij welke groepen hij of zij is aangesloten.

Tot slot kun je ook op zoek gaan naar ‘bloggende’ vakgenoten. Het zijn er steeds meer, leraren die een eigen blog starten om hun kennis en ervaring te delen. Maar ook om in gesprek te komen met andere leraren. Het gebeurt niet zelden dat een enkele blogpost aanleiding geeft tot een interessante discussie onder het bericht. Overigens ook weer een goede manier om met nieuwe mensen in contact te komen.

What’s in a name?

De vraag wat de zin is van de term ‘personal learning network’ blijft natuurlijk staan. Het is als gezegd beslist niet iets nieuws; netwerken om te leren van elkaar, dat deden we al langer. PLN’s worden echter, vooral in sectoren buiten het onderwijs, een steeds belangrijker instrument bij professionele ontwikkeling, vooral door de ontwikkeling van digitale content. Daarnaast heeft ze een relatie met de term ‘personal learning environment,’ wat zo veel betekent als een ‘systeem’ dat lerenden ondersteunt om zelf de regie te nemen over hun eigen leren, door:

 • hun eigen (professionele) leerdoelen te stellen;
 • hun eigen leren te ‘managen,’ zowel wat betreft proces als inhoud;
 • te communiceren met anderen.

Een relatief nieuw – Nederlands – voorbeeld daarvan is The Crowd, een georganiseerd netwerk met als doel ‘Regie over eigen professionalisering.’ Het zijn leraren die zich verenigen om zichzelf, in gezamenlijkheid, te professionaliseren. Je mag er namelijk van uitgaan dat jij niet de enige bent met die specifieke professionaliseringsvraag. Deelnemers van The Crowd organiseren en faciliteren zelf activiteiten om op die manier hun eigen professionele groei vorm te geven.

N.B. Ik schreef dit artikel op verzoek van NCOSM, een congres over social media in het onderwijs, waar ik op 16 mei (spoor 4) een workshop geef over dit thema.

The Crowd in de Trouw

Gister, woensdag 13 maart, stond er een klein stukje in de Trouw over de Crowd activiteit ‘So you think you can teach?‘ We hebben veel enthousiaste reacties gekregen op dat idee. Het aantal deelnemers dat inschrijft voor die activiteit valt echter nog wat tegen, dus we hopen dat deze extra publiciteit daar wat verandering in brengt. Gelukkig heeft het Farelcollege in Ridderkerk niet alleen haar deuren geopend om de activiteit te hosten, maar ook 10 docenten enthousiast gemaakt om deel te nemen. Op die manier willen graag vaker werken: de school van een van de deelnemers van The Crowd opent haar deuren voor een activiteit, een aantal collega’s van die deelnemer kunnen dan ook aanhaken, ondanks dat ze geen deelnemer zijn.

Image

[FAQ] Wat verandert er nu The Crowd een vereniging is?

Niet veel… We gaan verder zoals we gestart zijn. Een klein verschil is dat we nu een bestuur hebben. Dat bestuur bestaat enkel uit deelnemers. Op dit moment zijn dat Frans Droog, Patricia van Slobbe, Karel Hermans, Patrick Vaanhold en Michel van Ast. Omdat we een vereniging zijn, moeten we ook minimaal één keer per jaar een ‘algemene ledenvergadering’ houden. Wanneer die dit jaar plaatsvindt weten we nog niet, maar zullen we uiteraard bekend maken op de site en op dit blog.

Als vereniging hebben we ook ‘statuten’ en een ‘huishoudelijk reglement’. Zodra die definitief zijn, publiceren we die op de website. Het huishoudelijk reglement is ook onderdeel van de overeenkomst die de deelnemers aangaan met The Crowd. De overeenkomst sturen we begin maart per mail, samen met de factuur.

En toen was er de vereniging…

Op 2 februari 2012 zijn we met de eerste ‘early birds’ van start gegaan met The Crowd. We waren op uitnodiging van Jelmer Evers te gast bij UNIC voor de allereerste event-storm. Waar het naar toe zou gaan, wist niemand. Ik dacht: laten we maar gewoon beginnen in plaats van het helemaal van tevoren uitdenken. Bijna een jaar later, en een hoop wijzer, is het zover: The Crowd is een zelfstandige vereniging. Met een bestuur. En statuten. Helemaal officieel.

Terugkijkend op het afgelopen jaar zie ik dat het aantal deelnemers en volgers niet zo hard groeide als ik had gehoopt of gedacht. Tegelijkertijd waren de activiteiten die hebben plaatsgevonden, en voornamelijk door deelnemers zijn geïnitieerd en gefaciliteerd, zo veel gaver dan ik had durven dromen. Ik herinner me een opmerking van een van de nieuwe deelnemers na Eat, meet & discover: “zo veel energie heb ik tijdens een training of workshop nog nooit ervaren!”

Toch merk ik dat er ook nog wel wat vragen zijn. Hoe gaat het nu verder? Hoe weet ik dat er voldoende activiteiten georganiseerd worden waar ik naar toe wil? Hoe organiseer ik zelf een activiteit? Kan mijn school mijn lidmaatschap betalen? Op de blog staat een FAQ pagina. Maar goed… we zijn ook nog steeds aan het ontdekken. En waar ik echt trots op ben, is dat we dat mét de deelnemers doen. Nu The Crowd een vereniging is geworden, is het eigenaarschap van de deelnemende leraren merkbaar toegenomen.

Wat ik tot slot hoop is dat we komend jaar weer een groot aantal gave, inspirerende en leerzame activiteiten op touw gaan zetten. Dus als je ideeën hebt, join The Crowd en maak ze waar!

Heb je concrete vragen voor ons als bestuur? Stel ze gerust!

CU@ the Crowd 😉

FAQ sheet

Op 23 januari 2013 was er voor ons een klein feestje.

The Crowd is op die dag officieel opgericht als vereniging!

Regelmatig komen er vragen wat dit betekent en hoe het nu precies verder gaat nu het eerste jaar met gratis deelname aan alle activiteiten voor iedereen is afgelopen. Achter de schermen wordt op dit moment hard gewerkt om alle veranderingen die dit mee zich meebrengt zichtbaar te maken op een sterk vernieuwde website.

Tot de nieuwe website gereed is leek het ons daarom nuttig een veel-gestelde-vragen-lijst op te stellen.

The Crowd FAQ-sheet

Wat is The Crowd?
The Crowd is een vereniging met leden.
The Crowd is een open professionele leergemeenschap en een platform voor onderwijs professionals die de regie voor een leven lang leren zoveel mogelijk in eigen hand willen houden en samen willen werken aan inspirerend onderwijs voor de toekomst.
The Crowd organiseert activiteiten voor en door haar leden.
Op de website aangemelde activiteiten vinden altijd doorgang.

Wie zit er het bestuur?
–     Michel van Ast, voorzitter. michel@thecrowd.nl
–     Patrick Vaanhold, secretaris. patrick@thecrowd.nl
–     Karel Hermans, penningmeester. karel@thecrowd.nl
–     Frans Droog. frans@thecrowd.nl
–     Patricia van Slobbe. patricia@thecrowd.nl

Hoe kan ik lid worden?
Je kunt lid worden van The Crowd door je te registeren op de site.

Hoeveel kost het?
Lidmaatschap als deelnemer kost € 250,00 per jaar.
Lidmaatschap kan op elke eerste van de maand ingaan en heeft een looptijd van één jaar. Lidmaatschap is persoonlijk maar kan betaald worden uit het scholingsbudget van een onderwijsinstelling waar de deelnemer werkzaam is.
Lidmaatschap als volger is gratis.

Wat krijg ik als deelnemer?
Als deelnemer krijg je ongelimiteerd toegang tot alle activiteiten die door The Crowd worden georganiseerd. Dit zijn workshops, trainingen, studiedagen, conferenties, co-creatie sessies, netwerkbijeenkomsten, durf-te-vragen-middagen, eventstorms en meer.

Wat krijg ik als volger?
Als volger krijg je toegang tot alle informatie over The Crowd op de website en via de nieuwsbrief. Als volger kun je niet aan activiteiten deelnemen. Je kunt wel een oproep plaatsen en meepraten via het prikbord en deelnemen aan de open kennismakingsbijeenkomsten van The Crowd zoals Eventstorms en Kenniscaroussels. Je kunt je als volger ook aanmelden voor de LinkedIn groep.

Kan ik ook als student lid worden?
Ja, als student kun je ook deelnemer worden. Het lidmaatschap bedraagt in dat geval €25,00.

Is het ook mogelijk om als school lid te worden?
Nee, lidmaatschap is altijd persoonlijk. Bij het organiseren van een activiteit door een deelnemer op zijn school kunnen ook andere personen die werkzaam zijn op deze school gratis deelnemen. De activiteit dient hierbij wel open te staan voor deelnemers van The Crowd die niet bij deze school werkzaam zijn.

Hoe kan ik meedoen aan een activiteit?
Alle georganiseerde activiteiten staan vermeld op de website. Aanmelden voor een activiteit kan door in te loggen en aan te vinken dat je aanwezig zult zijn bij de betreffende activiteit.

Hoe kan ik een activiteit aanmelden?
Je kunt een activiteit aanmelden op de website door deze op de pagina activiteiten toe te voegen. Je moet hiervoor zijn ingelogd.

Hoe kan ik om hulp vragen bij het organiseren van een activiteit?
Bij het aanmelden van een activiteit kun je aangeven of je deze zelf organiseert of hier hulp bij wilt krijgen. Zie ook: Hoe kun je een vraag stellen aan The Crowd?
Op de website kun je ook op het prikbord een oproep plaatsen.

Hoe kan ik een vraag stellen aan The Crowd?
Je kunt een mail sturen aan info@thecrowd.nl
Je kunt ook een vraag stellen aan de individuele bestuursleden via de email.

Hoe kan ik zien wie er allemaal deelnemer of volger zijn?
Op de pagina deelnemers op de website kun je zien wie er deelnemer of volger zijn.

Hoe kan ik The Crowd volgen?
Naast de website is er een blog waar met regelmaat berichten verschijnen over nieuwe ontwikkelingen. Ook is er een twitter account: @TheCrowdNL, een Facebookpagina en je kunt je abonneren op de nieuwsbrief.

Hoe kan ik The Crowd delen?
Op de pagina share op de website vind je een factsheet, posters en maak-het-verschil kaartjes. Ook vind je daar een aantal banners die je op een website kunt plaatsen.

Hoe kan ik kenbaar maken dat een lid van The Crowd iets voor mij betekent heeft?
Op de pagina maak het verschil kunnen leden van The Crowd bedankt worden voor hun inzet.

Mocht je aanvullende vragen hebben dan hoort The Crowd dat graag!