Volgende stappen

Afgelopen maandag, 13 februari, hebben we een overleg gehad met een aantal early birds. Hoewel steeds meer deelnemers het betaalmodel van 500 euro per deelnemer per jaar zien zitten, was de insteek er goed naar te kijken en samen op zoek te gaan naar alternatieven. De uitkomst: het betaalmodel even laten liggen en vooral aan de slag te gaan met elkaar.

Dus… tot de zomer gaan we met The Crowd verschillende activiteiten organiseren:

  • Flipping the class (trekker: Frans Droog, @fransdroog)
  • Aansluiting PO-VO (trekker: Marije Verkerk, @marijeverkerk)
  • Pizzameeting social media (trekker: Sybren de Jong, @sybren_de_jong)
  • Mentor 3.0 (trekker: Ella Kwakkestein, @ellakwakkestein)
  • #durftevragen middag (trekker: Anniek Verhagen)
  • Met lijf en leden voor de klas (trekker: Peter Velseboer, @vels1)

Ik eindig met ‘…’ omdat we deze lijst de komende weken gaan aanvullen.
Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk voor deelnemers én volgers.

Ook hebben we kritisch naar de website gekeken. Kennelijk maakt die nog onvoldoende duidelijk wat The Crowd is en hoe het werkt. Dat gaan we aanpassen. Daarnaast komen er op korte termijn twee aanvullingen:

  1. Een prikbordpagina waar deelnemers en volgers suggesties kunnen plaatsen en verbinding kunnen leggen met andere deelnemers en volgers.
  2. Een pagina met alle activiteiten volgens het crowdfunding-principe; een korte beschrijving van de inhoud en eventueel de vorm, datum en locatie, met daarbij het gewenste aantal deelnemers. Als deelnemer of volger kun je ‘inschrijven’ op een activiteit. Als het gewenste aantal deelnemers is bereikt, wordt de activiteit georganiseerd.

Het was een open, verbonden, energieke en inspirerende avond!

Advertenties

De kracht van The Crowd

Aandacht voor de uniciteit van het individu is een belangrijk liberaal én romantisch uitgangspunt. Niet voor niets neemt de persoonsontwikkeling een belangrijke plaats in ons onderwijs in. Toch is dat maar één kant van de ontwikkelingsmedaille. De keerzijde van de medaille leert ons dat wij anderen nodig hebben om onszelf te kunnen ontwikkelen. Misschien hebben wij de anderen nog wel meer nodig dan we willen toegeven.

Ook van de kant van de wetenschap en de media kan het collectief, de massa, de zwerm zich verheugen op serieuze aandacht. Zo besteedt het programma Studium Generale van de universiteit Utrecht op dit moment in een lezingenreeks van verschillende wetenschappers aandacht aan dit verschijnsel onder de de titel De Zwerm. Maar ook de ontdekking van spiegelneuronen heeft ons denken over onze vermeende individualiteit sterk genuanceerd.

The Crowd is eveneens gebaseerd op dit inzicht en daarin zijn we niet de enige. In diverse sectoren komt de bewustwording omtrent het verschijnsel van de kracht van de massa op gang: FM2share. Moderne professionals beginnen de voordelen van verbinding met de anderen steeds meer in te zien. Het televisieprogramma Labyrinth van de NTR en de VPRO heeft er een prachtige uitzending aan besteed onder de titel Botsingen: mensenmassa’s en dierenzwermen 

Steven Johnson heeft onderzocht hoe goede ideeën ontstaan. Ontmoetingen in bepaalde omgevingen spelen daar een belangrijke rol bij. Zo noemt hij de koffiehuizen in het Wenen van de 19e eeuw een belangrijke broedplaats voor kennisinnovatie. Wetenschappers, journalisten, auteurs en kunstenaars van divers pluimage beïnvloedden elkaar merendeels onbewust. In een mooie TED-talk zet hij de hoofdlijn van zijn boek Where good ideas come from uiteen.

.

Laat je inspireren en wellicht kom je op goede ideeën. Mooi zou dan natuurlijk zijn als wij ook een omgeving kunnen creëren waarin we die ideeën op een creatieve en inspirerende manier met elkaar kunnen delen. #DeInspiraturbine komt al op stoom. Houd het blog in de gaten. #DeInspiratieturbine gaat weer draaien, empowered by The Crowd.

Een dag later…

De reacties op The Crowd (via de mail, op LinkedIn, op Twitter, op blogs) een dag na de succesvolle start bij UNIC lopen behoorlijk uiteen. Van “kippenvel op de armen, hier wil ik bij horen” tot “zakkenvullers”. Het idee spreekt aan, hoewel een aantal actieve twitteraars / bloggers vraagtekens zet bij de jaarlijkse bijdrage van 500 euro per deelnemer. De kritiek raakt me, merk ik. Vooral omdat mijn (onze) intentie zuiver is. Ik heb gisteren verteld in mijn inleiding dat de sleutel tot goed onderwijs volgens mij ligt in de kwaliteit van de leraar. Voor velen misschien een open deur, voor mij een overtuiging die alleen maar groeit. Ik zie The Crowd als een ‘mechanisme’ om dat te bereiken: goede leraren die goed onderwijs verzorgen.

Op de eerder genoemde platforms wordt The Crowd vergeleken met ‘een netwerk’, ‘een community’, ‘een beweging’, etc. Dat klopt allemaal. Maar toch ook weer niet. Ik denk dat je The Crowd ook kunt vergelijken met een vereniging. Waar je lid van wordt. En omdat lid zo passief klinkt, gebruik ik liever het woord deelnemer. Voor 500 euro per jaar wordt je deelnemer van The Crowd. Als deelnemer heb je toegang tot The Crowd. En precies daar zit volgens mij de verwarring. Want ‘toegang tot The Crowd’ wil inderdaad zeggen: toegang tot een netwerk van onderwijsprofessionals met ieder zijn eigen ervaring en expertise. Maar als het daar bij zou blijven, dan is die 500 euro per jaar niet te verantwoorden. Als deelnemer van The Crowd heb je óók toegang tot alle activiteiten die The Crowd organiseert. En daar hebben wij kennelijk iets te doen… want wat is ‘alle’?

Wat ik voor me zie is een groot, rijk en gevarieerd ‘aanbod’ van trainingen, workshops, studiedagen, conferenties, co-creatie-sessies, durftevragen-middagen, pizza-meetings, etc. Het precieze aanbod, dus welke thema’s in welke vorm, moeten we met elkaar nog samenstellen. Hoe dan ook, als deelnemer van The Crowd kun je daar op intekenen. Bij voldoende deelnemers wordt de betreffende activiteit georganiseerd en gefaciliteerd door een expert. Je kunt dus deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten die jou aanspreken, zonder iedere keer naar je leidinggevende te hoeven om te vragen om budget. Als deelnemer van The Crowd kun je ‘onbeperkt nascholen’.

Daarnaast zijn er twee andere scenario’s denkbaar.
Eén: ik heb behoefte aan een professionaliseringsactiviteit die ‘niet in de lijst voorkomt’. Op The Crowd maak je dat kenbaar. Jouw wens (thema, vorm en eventueel locatie en periode) staat tussen de eerder genoemde activiteiten. Dus ook op jouw activiteit kunnen andere deelnemers inschrijven. Bij voldoende deelnemers organiseert The Crowd voor jou en de anderen precies die activiteit, met de juiste expert, die past bij de stap die jij wilt zetten in jouw ontwikkeling.
Twee: jij organiseert zelf een activiteit. Immers: ‘wie onderwijst die leert het meest.’ Het geven van, bijvoorbeeld, een training kan een logische stap zijn in jouw professionalisering. The Crowd faciliteert dat door jouw activiteit op de eerder genoemde pagina te plaatsen. Ook hierop kunnen andere deelnemers intekenen. En bij voldoende deelnemers treedt dezelfde procedure in werking.

Ik schreef het al, de kritische tweets raken me. Hashtags als #grijpertjes en #handel doen een twijfel aan mijn (onze) intentie vermoeden. Ik kan alleen maar, nogmaals, zeggen dat die zuiver is. De, in mijn ervaring, over-allergische reacties op de kosten die bovenstaande scenario’s met zich mee brengen, kan ik niet zo goed plaatsen. Behalve dat je gewoon kunt uitrekenen hoe hoog die kosten zijn, als je bovenstaande wilt realiseren, is er een aantal andere overwegingen die meespelen.
Wikipedia werkt, omdat ze een potentieel van 7 miljard mensen bereikt. Zelfs als slechts 10% van alle mensen op aarde een internetverbinding (lees: toegang tot internet en dus tot Wikipedia) heeft, dan hebben we het nog altijd over enorme aantallen. Als daarvan slechts een klein percentage bijdraagt (brengt in plaats van haalt), dan zijn dat nog altijd voldoende mensen om een kwalitatief goede encyclopedie neer te zetten. Ter overweging: Nederland telt ‘slechts’ 300.000 leraren. Om voor 500 (of liever 5.000) leraren professionaliseringsactiviteiten te organiseren die voldoende gevarieerd en kwalitatief goed zijn… ik verwacht niet dat dat lukt met alleen de goede wil van al die deelnemers.
Twee mensen die samenwerken is al een netwerk. Dus waarom wachten tot er 500 deelnemers zijn? The Crowd is een netwerk. Maar ook weer niet. Wat deelnemers van een netwerk of community bindt, is een specifiek onderwerp of een specifieke vraag. The Crowd gaat over professionalisering. Maar iedere deelnemer heeft zijn eigen interesses en leervragen. Als het aantal deelnemers te klein is, dan is er onvoldoende diversiteit. Dus The Crowd, zoals hierboven beschreven, gaat pas werken als ze voldoende groot is. 500 deelnemers om te kunnen starten, is een volkomen arbitrair getal. Gevoelsmatig is 100 te weinig om te kunnen starten. Karel zei het al, tijdens de start van The Crowd: laten we ons niet blindstaren op die 500, want als het er 300 zijn dan kan ’t ook! En daar ben ik het mee eens. Waarom dan die teller? Omdat wij de hoop hebben dat de teller deelnemers motiveert om andere leraren te inspireren om ook deelnemer te worden. Omdat The Crowd bestaat bij de gratie van haar omvang. Hoe meer deelnemers, hoe meer diversiteit, hoe beter het gaat werken.
“Maar er staat nog helemaal niets online…” schreef iemand op Twitter. Om te beginnen hoop ik dat het eerste scenario hierboven (toegang tot The Crowd) wat meer ‘invulling’ geeft. We hadden er voor kunnen kiezen om The Crowd als ‘dienst’ helemaal uit te kauwen, dóór te denken en tot in de puntjes vorm te geven voor er mee naar buiten te treden. Dat hebben we niet gedaan, omdat we zien hoe krachtig het kan zijn als deelnemers mee-ontwerpen. Dus de discussie die nu ontstaat, hoewel soms wat ‘guur’ in mijn beleving, is precies wat ik hoopte. The Crowd is gisteren écht gestart. Samen denken we na over de vormgeving en invulling ervan. En ik prijs me gelukkig met de bijna 50 early birds die hebben aangegeven actief mee te willen ontwerpen.

Om daar op vooruit te lopen: dat betekent dat we na de eventstorm van gisteren binnen nu en korte tijd een brainstorm-event over het business model van The Crowd krijgen, dat we binnen nu en korte tijd een pizza-meeting met als thema ‘social media in het onderwijs’ krijgen, dat we binnen nu en korte tijd een event in Amersfoort krijgen over de aansluiting en samenwerking tussen PO en VO, dat we binnen nu en korte tijd een event over differentiatie in het VO met de titel ‘verschillen maken het verschil’ krijgen en dat we ons kunnen verheugen op een ‘flipping the class for dummies’-event met de passende titel ‘volkomen geflipt’.

Hoe dan ook… er is iets in beweging gezet. En dat is The Crowd.

Startevent van The Crowd in tweets

Gisteren was ook via Twitter het startevent van The Crowd te volgen.

Via de hashtags #TheCrowdNL en #URTheCrowd hebben we verkend wat we willen halen & brengen in The Crowd. Ook de opbrengsten van de eventstorm zijn mooi in beeld gebracht.

Het merendeel van de tweets heb ik in Storify verzameld om nog eens rustig na te kunnen lezen.

Startevent The Crowd in tweets

[View the story “Lancering The Crowd” on Storify]