De kracht van The Crowd

Aandacht voor de uniciteit van het individu is een belangrijk liberaal én romantisch uitgangspunt. Niet voor niets neemt de persoonsontwikkeling een belangrijke plaats in ons onderwijs in. Toch is dat maar één kant van de ontwikkelingsmedaille. De keerzijde van de medaille leert ons dat wij anderen nodig hebben om onszelf te kunnen ontwikkelen. Misschien hebben wij de anderen nog wel meer nodig dan we willen toegeven.

Ook van de kant van de wetenschap en de media kan het collectief, de massa, de zwerm zich verheugen op serieuze aandacht. Zo besteedt het programma Studium Generale van de universiteit Utrecht op dit moment in een lezingenreeks van verschillende wetenschappers aandacht aan dit verschijnsel onder de de titel De Zwerm. Maar ook de ontdekking van spiegelneuronen heeft ons denken over onze vermeende individualiteit sterk genuanceerd.

The Crowd is eveneens gebaseerd op dit inzicht en daarin zijn we niet de enige. In diverse sectoren komt de bewustwording omtrent het verschijnsel van de kracht van de massa op gang: FM2share. Moderne professionals beginnen de voordelen van verbinding met de anderen steeds meer in te zien. Het televisieprogramma Labyrinth van de NTR en de VPRO heeft er een prachtige uitzending aan besteed onder de titel Botsingen: mensenmassa’s en dierenzwermen 

Steven Johnson heeft onderzocht hoe goede ideeën ontstaan. Ontmoetingen in bepaalde omgevingen spelen daar een belangrijke rol bij. Zo noemt hij de koffiehuizen in het Wenen van de 19e eeuw een belangrijke broedplaats voor kennisinnovatie. Wetenschappers, journalisten, auteurs en kunstenaars van divers pluimage beïnvloedden elkaar merendeels onbewust. In een mooie TED-talk zet hij de hoofdlijn van zijn boek Where good ideas come from uiteen.

.

Laat je inspireren en wellicht kom je op goede ideeën. Mooi zou dan natuurlijk zijn als wij ook een omgeving kunnen creëren waarin we die ideeën op een creatieve en inspirerende manier met elkaar kunnen delen. #DeInspiraturbine komt al op stoom. Houd het blog in de gaten. #DeInspiratieturbine gaat weer draaien, empowered by The Crowd.