Een les om niet meer te vergeten…

Dit gastblog is geschreven door Rosa Njoo. Binnenkort organiseert Rosa de activiteit  ‘Leraar met Hart en Ziel‘ voor The Crowd.
Rosa geeft sinds bijna 6 jaar Spaans op het Gerrit Rietveld College en is onderzoeker en trainer bij APS.

E-mail reacties van mijn leerlingen naar aanleiding van die ene les…

“…Het was naar mijn mening een les om niet meer te vergeten. Ik denk dat ik wel voor meerdere onder ons spreek als ik zeg dat het ons erg heeft geraakt en we er veel van hebben opgestoken…”

“…Ik wil u graag bedanken voor de fantastische les van vandaag. Het heeft een hoop emoties bij een aantal van ons los gemaakt…”

Heel diep van binnen vind ik het doodeng om dingen te delen met mensen die ik niet ken. Ik schrijf geen blogs, ik heb geen twitteracount en zit niet vaak op Facebook omdat ik bang ben voor het oordeel van anderen. “Wat zouden anderen ervan vinden”. “Is wat ik schrijf wel interessant of leuk genoeg?”. Deze gedachtes zijn voor mij voldoende reden om onzichtbaar te blijven. Maar na die ene maandag zou ik het liefst, via alle kanalen, mijn verhaal, een intense ervaring willen delen. Na die maandag, door die ene ervaring ben ik bereid om mijn angst te overwinnen.

Het was maandagmiddag, ik kwam net bij mijn zus vandaan. Op haar werk vertelde ik hoe erg ik haar miste en dat ik het jammer vond dat we elkaar uit het oog waren verloren. Ik vertelde haar dat ik weer echt contact wilde hebben en dat ik er weer voor haar wil zijn. Het was een fijn gesprek en ik voelde me, voor het eerst sinds lange tijd, weer met haar verbonden.

Na dit gesprek was ik op weg naar school om het 8e en 9e uur Spaans te geven aan Havo 5. Ik kwam de klas binnen en een leerling zei: “Juf, we gaan vandaag toch niet weer zo hard werken?” Eigenlijk had ik ook niet zoveel zin om Spaans te geven. Ik voelde dat ik iets anders moest doen. Ik voelde de drang om met ze te delen wat net voor de les was gebeurd.

Voordat ik het wist zat ik op de tafel en vertelde ik over de situatie met mijn zus. Geen minuut heb ik gedacht aan wat ze ervan zouden vinden. Of het niet raar was dat een docent dit deelde met een klas. Het kwam recht uit m’n hart en dat voelden ze, bleek later. De klas was stil…

“Er is nog iets wat ik met jullie wil delen. Iets dat mij ontzettend geraakt heeft”. De documentaire begon met de vraag van Mr. Kanamori aan zijn klas: “wat gaan we dit jaar leren?” “To be happy,” roepen leerlingen in koor. Mijn leerlingen keken hoe jonge Japanse kinderen hun emoties met elkaar delen. Hoe op een volwassen en verantwoordelijke wijze de leraar met zijn leerlingen omging. In mijn Havo 5 klas werd het steeds rustiger. Halverwege de documentaire zag ik hoe de tranen rolden over het gezicht van een leerling, en van nog één en nog één en nog één… Even schoot ik in paniek. Wat had ik veroorzaakt? “Vertrouw op je gevoel,” zei ik tegen mezelf.

De documentaire liep af en het was doodstil in de klas. “Wat gebeurt hier nu,” zei ik tegen mijn klas? “Waar zijn jullie zo door geraakt?” Er werden momenten door leerlingen uit de film benoemd waarin kinderen het voor elkaar opnamen, openlijk reflecteerden op hun eigen gedrag, hun emoties toonden en met elkaar deelden. Ik vroeg mijn leerlingen te kijken naar het onderwijs in Nederland en naar het onderwijs op onze school. “Er zijn zo weinig docenten die echt willen weten hoe het met je gaat.” “Weinig vragen bijvoorbeeld hoe je weekend is geweest,” waren de woorden van een leerling.

Vervolgens hebben we het in de klas gehad over het zelf tonen van emoties. Of ze iemand kenden in hun omgeving die niet of nauwelijks emoties toont. Een vinger ging de lucht in. “Ja, mijn vader,” zei een leerling. Een ander antwoordde: “mijn zus”. “Ikzelf,” zei een moedige leerling. En zo deelden we persoonlijke ervaringen met elkaar. Ik voelde een intens warm gevoel opkomen en zei voordat ik het door had: “Wat heb ik zin om jullie allemaal te knuffelen.” Waarop een leerling voorstelde: “Nou, dan doen we dat toch!” En zo schoven we stoelen en tafels aan de kant om vervolgens te eindigen met een groepsknuffel. De leerlingen die een traantje hadden gelaten in het midden en de rest eromheen. Het was prachtig!

Ik kon geen Spaans meer geven die dag en heb mijn leerlingen naar huis gestuurd met de vraag hoe we dit vast kunnen blijven houden. “We hoeven niet de wereld te veranderen, of onze school.” “We kunnen hier beginnen, in onze eigen les.” Er bleven vier leerlingen hangen. Eén daarvan was een jongen die eerder had gedeeld dat hij vroeger erg gepest werd. Een bijzondere jongen waarbij het me maar niet lukte om echt contact met hem te maken. Tot dit moment. Hij zei tegen me: “Juf, ik heb zoveel gesprekken gehad met therapeuten en psychologen maar niets heeft gewerkt. Mag ik u complimenteren met deze les, u heeft me namelijk diep geraakt, mag ik u nog één knuffel geven?”

Ik heb dit stuk geschreven om mijn angst voor het delen te overwinnen zodat ik deze ervaring, mijn mooiste ervaring als docent, met anderen kan delen.

Rosa Njoo

Een “The Crowd Event” …

patrick vaanhold

Dit gastblog is geschreven door Patrick Vaanhold in het kader van Deel je Blog dag. Binnenkort organiseert Patrick de activiteit ‘Social Media in de klas‘ voor The Crowd. Je kunt hem verder vinden op zijn eigen blog en natuurlijk op Twitter.

Een “The Crowd Event” …. is anders dan andere workshops of cursussen. Voor een ‘Crowdie’ (een deelnemer aan the Crowd) is dat duidelijk, maar voor een ‘buitenstaander’ is dat verschil er niet helemaal. Waar zit ‘m dan dat grote verschil in (volgens mij)? In een aantal dingen;

 • een event is georganiseerd op initiatief van een deelnemer (of volger)
 • een event is georganiseerd door deelnemers
 • een event wordt ‘gehost‘ (gefaciliteerd) door deelnemers

Al deze dingen maken het dat een event anders is dan een ‘standaard’ workshop die gegeven wordt door een bureau dat er voor ingehuurd is (vaak door het MT).
Omdat het initiatief tot het event afkomstig is van een deelnemer, sluit de insteek daarvan vaak beter aan bij de vraag die de deelnemers aan het event hebben. Niet een workshop over sociale media en dan eerst te horen krijgen wat sociale media zijn en dat er haken en ogen aan zitten. Nee een event over het gebruik van Sociale Media in het onderwijs, gaat over …. inderdaad het gebruik van sociale media in het onderwijs. Dat gebruik wordt dan toegelicht met voorbeelden uit de praktijk, die door mensen uit het onderwijs zelf ook toegepast zijn. Niet, zoals vaak bij cursussen, ‘ontwikkelt’ en bedacht, maar concreet uitgevoerd in de praktijk. En dat komt natuurlijk omdat de events georganiseerd worden door deelnemers aan the Crowd.

Ik heb het genoegen gehad om deel te nemen aan een event (Flipping de klas, van Frans Droog en Marieke Simonis). Ik het het genoegen gehad online mee te mogen kijken (ook vaak een mooie optie) met events (oa POVO van oa Karel Hermans ea). En op dit moment heb ik het genoegen een event zelf te mogen organiseren (Social in de klas, met Suzanne Lusthouwer en Frans Droog). En in alle gevallen valt mij het enthousiasme van organisatoren en deelnemers op, voor, tijdens en na het event.

Ik hoop dat we in staat zijn dit mooie initiatief uit te breiden. Dat we op weg kunnen naar 750 of meer mensen die betrokken zijn. Dat we daardoor nog meer enthousiasme, kennis, kunde en liefde voor het vak onderwijs, binnen kunnen halen. En dat we daarmee onszelf nog beter kunnen maken dan we, ondanks vele verhalen, echt al wel zijn.

Met The Crowd kunnen we heel veel leren, heel veel ontdekken en daarmee onszelf en anderen een leven-lang-lerend maken. Wie doet er mee?

Deel je blog dag, wie doet er mee?

Het is vandaag “deel je blog dag”, een initiatief van Freek Jansen waarover hij vorige week schreef op website van Marktingfacts. (http://www.marketingfacts.nl/berichten/22-oktober-deel-je-blog-dag)

Het leek mij een mooie gelegenheid om jullie eens te vragen een ‘gastblog’ te schrijven op de blog van The Crowd.

Dus wil je iets vertellen over je ervaringen met The Crowd, eens vertellen over hoe het is een activiteit op te zetten of een stukje schrijven over een activiteit waaraan je mee hebt gedaan? Laat het me weten!

Wie doet er mee?

Breaking News!

Breaking news!

Bedrag lidmaatschap The Crowd vastgesteld op € 250,-

We weten dat er vanaf de lancering van The Crowd veel te doen is geweest over het gekozen lidmaatschapsbedrag. Het is voor veel leraren een drempel geweest om zich aan te melden als deelnemer. We hebben met een flink aantal mensen over de prijs gesproken en we zijn met een groepje afgevaardigde deelnemers, early birds, bij elkaar gaan zitten om nogmaals een berekening te maken om te komen tot een lagere en acceptabele prijs.

Ons breaking news, zo vlak voor de zomervakantie, is dat we de prijs gaan bijstellen en kiezen voor een bedrag van 250 euro per deelnemer per jaar. Gemiddeld is dat een derde van het nascholingsbudget voor een VO school en gemiddeld zit het bedrag onder de helft van het nascholingsbudget voor een PO school. Als deelnemer heb je onbeperkt toegang tot alle activiteiten en tot alle deelnemers. Bovendien kun je zelf professionaliseringsactiviteiten initiëren die op een professionele manier door The Crowd voor je worden georganiseerd en gefaciliteerd. 250 euro lijkt ons en de huidige deelnemers van The Crowd dan ook een zeer acceptabel bedrag. En, natuurlijk overbodig om te zeggen, The Crowd blijft tot 1 januari 2013 gratis voor iedereen. Schrijf je nu in als deelnemer en ervaar wat The Crowd voor jouw professionalisering kan betekenen!

Checklist voor het organiseren van een activiteit

Tijdens de laatste Early Bird bijeenkomst hebben we gesproken over het introduceren van gewoontes bij het organiseren van een activiteit.
Zo hebben we bijvoorbeeld afgesproken om in de omschrijving op de activiteitenpagina altijd een aantal punten aan bod te laten komen. Op deze manier weten deelnemers (en organisatoren) wat ze kunnen verwachten. Ook hebben we het gehad over zaken waar altijd aandacht voor moet zijn bij de voorbereiding, we waren het al snel eens over een mail vooraf aan de deelnemers en een verslag van iedere activiteit op de website.

Deze blogpost kun je gebruiken als een checklist bij het organiseren van een activiteit. Ik wil voorstellen deze lijst te beheren en aan te vullen met ervaringen die we opdoen bij het organiseren van de activiteiten. Ik hoor heel graag wat je nog gemist hebt of hoe we dit overzicht verder aan kunnen vullen.

Beschrijving van de activiteiten op de website:

 • Wat is het
  Vermeld het type activiteit, is het een workshop, co-creatie sessie, durf-te-vragen bijeenkomst, uitwisseling, training, cursus, … 
 • Wat gaan we doen
  Omschrijf inhoudelijk wat de bedoeling is van je activiteit.  
 • Voor wie
  Kan iedereen meedoen? Of is je activiteit specifiek voor vo of po leraren of staat misschien een vakgebied centraal? Omschrijf duidelijk voor wie de activiteit bestemd is.
 • Door wie
  De foto van de deelnemer die de activiteit organiseert komen boven aan de pagina te staan. Als je de activiteit met meerdere Crowdies organiseert, noem die dan in de omschrijving van de activiteit.
 • Materiaal en voorbereiding
  wat verwacht je van deelnemers?
 • Opbrengst
  Wat is de opbrengst van de activiteit? Waar gaan deelnemers mee naar huis?
 • Minimum en maximum aantal deelnemers
  Bij hoeveel mensen gaat het door?
 • Datum / tijd / locatie
  De locatie en exacte tijd mag nog onbekend zijn maar we hebben met elkaar afgesproken dat we geen activiteiten zonder datum meer organiseren. Het op een later moment vastleggen heeft geen succes gehad.
  Als de activiteit rond etenstijd begint, vermeld dan even of er wat te eten geregeld wordt of niet.

Elke activiteit:

 • Iedere activiteit op de website heeft een datum.
  We hebben gemerkt dat het werken met activiteiten die we later pas inplannen niet werkt.
 • Activiteiten gaan altijd door!
  We hebben gemerkt dat ook de activiteiten in een kleine setting met maar 3 of 4 deelnemers een hele waardevolle ervaring zijn. We hebben daarom besloten dat activiteiten altijd doorgaan.  

Zorg dat je bij iedere activiteit:

 • Vooraf een mailtje met informatie stuurt naar alle deelnemers met een cc naar The Crowd. (de email-adressen zijn op te vragen bij Marieke Schuurmans)
 • Hou de aanmeldingen in de gaten, ook nadat je de informatie aan de deelnemers hebt gestuurd. Check even of er mensen zijn die op het laatste moment nog aanmelden via de site en zorg dat zij ook weten wat er precies gaat gebeuren.
 • Zorg voor een duidelijke omschrijving van de activiteit op de website volgens de checklist hierboven.
 • Als je activiteit rond etenstijd start, laat dan in de beschrijving van de activiteit weten wat de plannen voor eten zijn. Moeten mensen al gegeten hebben of is er iets te eten geregeld?
 • Zorg ervoor dat er iemand op school aanwezig is die de deelnemers ontvangt zodat je zelf je handen vrij hebt om alles klaar te zetten en je voor te bereiden op je activiteit.
 • Evaluatie van iedere activiteit (zie hieronder)
 • Een verslag van iedere activiteit in Storify. De organisator van een activiteit maakt een kort verslag van de activiteit en levert eventueel foto’s / een filmpje / presentatie mee. Marieke Schuurmans zorgt voor een Storify verslag dat op de website komt. (een Storify link aanleveren mag uiteraard ook, graag zelfs!).
 • Hou contact met ons over eventuele bijkomende kosten (voor catering bijvoorbeeld).

Wijzigingen aan je activiteit

 • Als je de tekst van je activiteit wijzigt, bijvoorbeeld de datum of de locatie, laat dat dan even weten. Via het algemene mailadres en Twitter komen regelmatig vragen binnen over activiteiten dus het is van belang dat je even laat weten als je iets wijzigt. 

Evaluatie van de activiteit

Vraag aan de deelnemers of ze een aantal vragen over de activiteit willen beantwoorden. Wat we graag willen weten is:

 • Wat is je algemene indruk van de activiteit?
 • Voldeed de activiteit aan je verwachtingen?
 • Wat waren de succesfactoren?
 • Heb je tips voor een volgende keer?
 • Wat is je volgende Crowd activiteit?

Terugblik op ‘Eat, meet & discover’ (#tcpovo)

De acticiviteit ‘Eat, meet & discover'(#tcpovo) was een enorm succes, dat kunnen we achteraf wel concluderen.
“Ik was niet eerder bij een activiteit waar zo ongelofelijk veel positieve energie en flow was,” zei iemand achteraf. De vraag is: wat maak dat deze activiteit zo enorm succesvol was? We vroegen het de vijf organisatoren.

Behalve dat we hier kennelijk een thema te pakken hebben dat aanspreekt, bestond het team dat de activiteit heeft bedacht, opgezet en georganiseerd uit een diverse, gevarieerde, maar ook gepassioneerde en inspirerende club mensen (PO, VO, leraren, teamleider, trainer). Bovendien mensen die zichzelf ook écht verbonden voelen met het thema. Zij hebben gezamenlijk de avond enorm goed voorbereid. Er is veel tijd in gaan zitten en dat heeft zich uitbetaald in kwaliteit, maar ook in tempo. Daarnaast hebben ze voor een behoorlijk ‘fuzz’ gezorgd (met o.a. een prachtige poster), waardoor de opkomst hoog én zeer gevarieerd was. En niet te vergeten: een opkomst van deelnemers die er allemaal voor gekozen hebben om aanwezig te zijn; de motivatie was hoog.

De drie woorden die onwillekeurig naar boven komen zijn autonomie, meesterschap en zingeving.

Early Birds overleg – 30 mei 2012

 1. Aanwezig: Ella Kwakkestein, Mieke van der Kroon, Marieke Schuurmans, Paul Ket, Martijn Baart, Michel van Ast, Jelmer Evers, Karel Hermans, Marieke Simonis, Patrick Vaanhold, Frans Droog, Mark de Ruijter Groenewold, Suzanne Lustenhouwer
 2. betakarel
  Evaluatie van de eerste activiteiten van #thecrowdNL resultaten, reacties van deelnemers, en workshopgevers
  Wed, May 30 2012 13:09:55
 3. FransDroog
  Na introducties nu evaluatie van de eerste #TheCrowdNl events. Heel goed, hoe nog beter.
  Wed, May 30 2012 13:05:11
 4. EVALUATIE ACTIVITEITEN

  Na een voorstelrondje starten met de evaluatie van de activiteiten die we de afgelopen weken georganiseerd hebben.

  Mentor 3.0
  • Verwachtingenmanagement kan beter, mensen kwamen met verschillende ideeën/beelden en verwachtingen binnen.
  • Onervarenheid van de organisatoren.
  • Ong 15/16 man aanwezig, daarbij 5 organisatoren.
  • Wat teleurstelling bij de organisatoren door de verschillende verwachtingen vooraf. Maarwel positieve tweets en reacties van deelnemers.
  >> Dus ook verwachtingsmanagement van organisatoren. Aandachtspunt vooraf.

  Voorbereiding voor deze activiteit:“wat is mentor 3.0?”. Op APS, tweede keer op Amersfoortse Berg.
  • Inleiding over veranderende rol van de mentor
  • voorbeeld social media in de klas bespreken
  • stellingen bespreken met deelnemers.
  • Good Practise delen, was niet de bedoeling, maar gebeurde wel. Derek “hoe bespreek je social media in de klas” en niclet “veranderende rol van mentor”
  >> Deze onderdelen waren ieder afzonderlijk eigenlijk genoeg voor een hele activiteit.

 5. mathpaul
  Het organiseren van een event voor #thecrowdnl is een leerproces met veel opbrengst voor ieder.
  Wed, May 30 2012 13:25:42
 6. Flipping the classroom

  • Twee keer georganiseerd.
  • Ongeveer 15 1e bijeenkomst, ongeveer 8 2e bijeenkomst.
  • Succesvol activiteit, mensen willen graag vervolg.
  • Positieve reacties.
  • 1e keer Jelmer aanwezig en meer informatie. 2e keer zonder Jelmer, weinig/geen internet dus meer interactie.
  • Wat tegenviel: weinig producten nog gecreëerd tijdens het activiteit. Geen idee over: hoe zijn ze er nu mee bezig?

  Idee: filmpje over 14 juni – uitkomst van docenten, docenten die leren door een activiteit te organiseren.

  Idee voor een activiteit: Wiki’s voor dummies. Samenwerken online (wat is een wiki?) 

  Idee voor een activiteit: Hoe organiseer je een activiteit?
 7. EllaKwakkestein
  Heeft #thecrowdnl behoefte aan een event over ‘hoe organiseer je een goede event?’
  Wed, May 30 2012 13:08:19
 8. markderuijter
  Ja!!
  RT @EllaKwakkestein Heeft #thecrowdnl behoefte aan een event over ‘hoe organiseer je een goede event?’
  Wed, May 30 2012 13:30:14
 9. PO/VO

  Deze activiteit vindt volgende week plaats, wat zijn de ervaringen vooraf bij organiseren?
  • Verwachtingsmanagement is lastig, iedereen komt een eigen ding te halen.
  • Moeite om elkaar te vinden tussen PO/VO. Zal worden vertaald/terugkomen in de groep. Ontmoeting tussen PO én VO is al erg belangrijk.
  • Hoopt dat er een kettingreactie ontstaat, dat mensen die het activiteit volgen een vervolgbijeenkomst organiseren.
 10. EllaKwakkestein
  RT @mathpaul: Als je iets meer wilt, als docent, dan moet je het gewoon doen! zegt Frans. #thecrowdnl #eens
  Wed, May 30 2012 13:37:27
 11. Idee: benadrukken – je leert erg veel van het organiseren van een activiteit. Over het onderwerp, én over het organiseren van het activiteit.
 12. MsLuss
  Actie #thecrowdnl promotie door middel van een promotour alle studiedagen langs. Klinkt fantastisch.
  Wed, May 30 2012 13:52:33
 13. INTRODUCTIE VAN GEWOONTES

  Om verwachtingen te managen en duidelijkheid te scheppen en kwaliteit te waarborgen spreken we af gewoontes te introduceren.
 14. FransDroog
  Nu kaders vastleggen waarbinnen #TheCrowdNl activiteiten gaan worden beschreven
  Wed, May 30 2012 13:43:17
 15. Bij iedere activiteit:

  • Vooraf een mailtje met informatie naar alle deelnemers (mail adressen zijn op te vragen bij Marieke Schuurmans)
  • Duidelijke omschrijving van de activiteit
  • Als je activiteit rond etenstijd start, laat dan in de beschrijving van de activiteit weten wat de plannen voor eten zijn. Moeten mensen al gegeten hebben of is er iets te eten geregeld?
  • Organisatoren van een activiteit regelen iemand die de deelnemers ontvangt.
  • Evaluatie van iedere activiteit (nog een afspraken gemaakt over een format voor de evaluatie)
  • Een verslag van iedere activiteit in Storify. De organisator van een activiteit maakt een kort verslag van de activiteit en levert eventueel foto’s / een filmpje / presentatie mee. Marieke Schuurmans zorgt voor een Storify verslag dat op de website komt. (een Storify link aanleveren mag uiteraard ook)

  Beschrijving van de activiteiten
  Activiteiten op de website bevatten de volgende punten:
  • Wat is hetvermeld ook type activiteit, is het een workshop, co-creatie sessie, durf te vragen middag, uitwisseling, training, cursus, …
  • Wat gaan we doen
  • Voor wie
  • Materiaal en voorbereiding (wat verwacht je van deelnemers?)
  • Door wie
  • Minimum en maximum aantal deelnemers (bij hoeveel mensen gaat het door of plannen we een datum)
  • Datum / tijd / locatie (dit mag nog onbekend zijn maar omschrijf dan wanneer en hoe je gaat plannen)
 16. FransDroog
  Nu naar organisatie en structuur, ofwel het noodzakelijke kwaad even oplossen #TheCrowdNl
  Wed, May 30 2012 14:17:39
 17. STRUCTUUR EN FINANCIËN
  De periode dat mensen gratis deel kunnen nemen aan The Crowd is verlengd tot 1 januari 2013. Bedrag van €500 is definitief van de baan. APS is investeert niet in The Crowd vanuit winstoogmerk (APS is een stichting en is een not-for profit organisatie). Er zal een bedrag betaald moeten worden om uit de kosten te komen. Voor de zomer willen we duidelijk hebben hoe hoog het bedrag moet zijn dat we aan deelnemers vragen zodat we uit de kosten komen.

  In de periode september – december kunnen mensen gratis deelnemen om te bepalen of ze vanaf januari deelnemen of niet.
  Om te kunnen bepalen hoe hoog dat bedrag moet zijn is er een rekenmodel gemaakt met aannames:
  – hoeveel activiteiten volg je als deelnemer per jaar gemiddeld (= 3?)
  – als je bijdraagt en ook activiteiten leidt, hoe vaak doe je dat?  (= 2/4?)
  – hoeveel van de deelnemers zullen ook zelf activiteiten organiseren?
  – als een expert ingehuurd wordt, daar hangen kosten aan. Hoe vaak moet dat?
 18. betakarel
  @mathpaul opent mooi de discussie over structuur en toekomst van #thecrowdNL hulde!
  Wed, May 30 2012 14:33:43
 19. Deelgroepen

  Een groot deel van de aanwezigen wil een actieve rol nemen in een deelgroep en verantwoordelijkheid nemen voor bepaald onderwerp (zie hieronder).

  Organisatie, vorm en geld
  De afwegingen zijn eigenlijk niet veel anders dan toen we op 1 februari startten. We maken kosten maar kunnen niet exact inschatten hoeveel kosten dat zullen zijn. Wat is een redelijk bedrag om te vragen voor een lidmaadschap van The Crowd waarmee we onze kosten kunnen dekken?
  Deelgroep die hier knopen over door gaat hakken:
  • Michel van Ast
  • Marieke Schuurmans
  • Karel Hermans
  • Frans Droog
  • Patrick Vaanhold
  • Marieke Simonis
  De deelgroep Organisatie zit vol genoeg zo, voor de onderstaande deelgroepen horen we graag van de Early Birds die niet aanwezig waren of ze mee willen doen!!

  Eventstorms
  We willen de Eventstorms als terugkerende activiteit binnen The Crowd organiseren. In periode september – december worden er 2 eventstorms georganiseerd.
  Deelgroep:
  • Ella Kwakketstein
  • Mieke van der Kroon

  AOb workshop 29 september
  Michel gaat de workshop samen met een aantal Crowd deelnemers voorbereiden en geven 29 september.
  Deelgroep:
  • Suzanne Lustenhouwer
  • Mark de Ruijter-Groenewold
  • Frans Droog

  Website en techniek
  Martijn Baart geeft aan veel ervaring te hebben met digitale platformen en kijkt samen met Marieke naar optimalisatie van de site en hoe eventueel Frank-Jan te ondersteunen met techniek van de site.
  Deelgroep:
  • Marieke Schuurmans
  • Martijn Baart

  PR
  – Michel heeft contact gehad met HelderGroen over PR voor The Crowd.
  – Jelmer heeft contacten bij Het Kind  (http://hetkind.org/) die misschien wel een artikel over The Crowd willen publiceren
  – Oproep op Twitter gedaan over in binnen The Crowd mensen zijn met expertise op gebied van PR die zich hiervoor in willen zetten
  Deelgroep:
  • Michel van Ast
  • Marieke Schuurmans

Nieuwe header voor de website

Het is druk geweest de laatste weken… Nieuwe pagina’s op de website (Activiteitenpagina en Prikbord), een Facebook FanPage en een email-nieuwsbrief.

Om al deze zaken een logische plek te geven op de website hebben we de header op de homepage opnieuw ingedeeld.
Eén blok met daarin de eerstvolgende activiteit, de 2 laatste blogposts, de animatie, de teller en knoppen naar Twitter / Facebook / Nieuwsbrief / RSS.

Ik hoop dat het prettig werkt en ben benieuwd wat jullie ervan vinden!

Prikbord

Vanaf vandaag is een eerste versie van het Prikbord online!

Afbeelding

Het Prikbord geeft jullie een plek op de website waar je contact met elkaar kunt zoeken. Ons leek het handig voor het plaatsen van oproepjes om samen een activiteit vorm te geven, informatie rondom een activiteit uitwisselen, groepjes maken voor specifieke activiteiten en bijvoorbeeld een lift zoeken naar een bijeenkomst. Ik ben benieuwd wat voor toepassingen we nog meer voor het Prikbord vinden.
Hoe werkt het?
 • Iedereen die ingelogd is, kan een oproep plaatsen en op topics reageren.
 • Posts komen als quotes op het Prikbord. Als je een post aanklikt kun je de volledige tekst en eventuele reacties lezen.
 • Je kunt je oproep koppelen aan een specifieke activiteit. Dan verschijnt deze activiteit bovenaan de pagina ook als filter.
 • Omgekeerd komt er op de pagina van de activiteit dan een melding dat er berichten over op het Prikbord staan.
 • Zowel de eigenaar van een bericht als de admin kunnen een topic aanpassen/verwijderen of op slot zetten.
 • Reacties kunnen alleen door eigenaar van het topic en admin worden verwijderd.
 • Berichten die op slot staan zijn nog wel zichtbaar maar daar kan niet meer op gereageerd worden.
 • Berichten die op slot zitten zijn te herkennen aan een specifiek icoon.
 • Topics waar 30 geen activiteit meer is geweest verdwijnen automatisch van het Prikbord.

Ik hoor graag hoe het Prikbord bevalt, wat handig werkt en jullie eventuele suggesties voor verbeteringen. Jullie mogen posten!