Een les om niet meer te vergeten…

Dit gastblog is geschreven door Rosa Njoo. Binnenkort organiseert Rosa de activiteit  ‘Leraar met Hart en Ziel‘ voor The Crowd.
Rosa geeft sinds bijna 6 jaar Spaans op het Gerrit Rietveld College en is onderzoeker en trainer bij APS.

E-mail reacties van mijn leerlingen naar aanleiding van die ene les…

“…Het was naar mijn mening een les om niet meer te vergeten. Ik denk dat ik wel voor meerdere onder ons spreek als ik zeg dat het ons erg heeft geraakt en we er veel van hebben opgestoken…”

“…Ik wil u graag bedanken voor de fantastische les van vandaag. Het heeft een hoop emoties bij een aantal van ons los gemaakt…”

Heel diep van binnen vind ik het doodeng om dingen te delen met mensen die ik niet ken. Ik schrijf geen blogs, ik heb geen twitteracount en zit niet vaak op Facebook omdat ik bang ben voor het oordeel van anderen. “Wat zouden anderen ervan vinden”. “Is wat ik schrijf wel interessant of leuk genoeg?”. Deze gedachtes zijn voor mij voldoende reden om onzichtbaar te blijven. Maar na die ene maandag zou ik het liefst, via alle kanalen, mijn verhaal, een intense ervaring willen delen. Na die maandag, door die ene ervaring ben ik bereid om mijn angst te overwinnen.

Het was maandagmiddag, ik kwam net bij mijn zus vandaan. Op haar werk vertelde ik hoe erg ik haar miste en dat ik het jammer vond dat we elkaar uit het oog waren verloren. Ik vertelde haar dat ik weer echt contact wilde hebben en dat ik er weer voor haar wil zijn. Het was een fijn gesprek en ik voelde me, voor het eerst sinds lange tijd, weer met haar verbonden.

Na dit gesprek was ik op weg naar school om het 8e en 9e uur Spaans te geven aan Havo 5. Ik kwam de klas binnen en een leerling zei: “Juf, we gaan vandaag toch niet weer zo hard werken?” Eigenlijk had ik ook niet zoveel zin om Spaans te geven. Ik voelde dat ik iets anders moest doen. Ik voelde de drang om met ze te delen wat net voor de les was gebeurd.

Voordat ik het wist zat ik op de tafel en vertelde ik over de situatie met mijn zus. Geen minuut heb ik gedacht aan wat ze ervan zouden vinden. Of het niet raar was dat een docent dit deelde met een klas. Het kwam recht uit m’n hart en dat voelden ze, bleek later. De klas was stil…

“Er is nog iets wat ik met jullie wil delen. Iets dat mij ontzettend geraakt heeft”. De documentaire begon met de vraag van Mr. Kanamori aan zijn klas: “wat gaan we dit jaar leren?” “To be happy,” roepen leerlingen in koor. Mijn leerlingen keken hoe jonge Japanse kinderen hun emoties met elkaar delen. Hoe op een volwassen en verantwoordelijke wijze de leraar met zijn leerlingen omging. In mijn Havo 5 klas werd het steeds rustiger. Halverwege de documentaire zag ik hoe de tranen rolden over het gezicht van een leerling, en van nog één en nog één en nog één… Even schoot ik in paniek. Wat had ik veroorzaakt? “Vertrouw op je gevoel,” zei ik tegen mezelf.

De documentaire liep af en het was doodstil in de klas. “Wat gebeurt hier nu,” zei ik tegen mijn klas? “Waar zijn jullie zo door geraakt?” Er werden momenten door leerlingen uit de film benoemd waarin kinderen het voor elkaar opnamen, openlijk reflecteerden op hun eigen gedrag, hun emoties toonden en met elkaar deelden. Ik vroeg mijn leerlingen te kijken naar het onderwijs in Nederland en naar het onderwijs op onze school. “Er zijn zo weinig docenten die echt willen weten hoe het met je gaat.” “Weinig vragen bijvoorbeeld hoe je weekend is geweest,” waren de woorden van een leerling.

Vervolgens hebben we het in de klas gehad over het zelf tonen van emoties. Of ze iemand kenden in hun omgeving die niet of nauwelijks emoties toont. Een vinger ging de lucht in. “Ja, mijn vader,” zei een leerling. Een ander antwoordde: “mijn zus”. “Ikzelf,” zei een moedige leerling. En zo deelden we persoonlijke ervaringen met elkaar. Ik voelde een intens warm gevoel opkomen en zei voordat ik het door had: “Wat heb ik zin om jullie allemaal te knuffelen.” Waarop een leerling voorstelde: “Nou, dan doen we dat toch!” En zo schoven we stoelen en tafels aan de kant om vervolgens te eindigen met een groepsknuffel. De leerlingen die een traantje hadden gelaten in het midden en de rest eromheen. Het was prachtig!

Ik kon geen Spaans meer geven die dag en heb mijn leerlingen naar huis gestuurd met de vraag hoe we dit vast kunnen blijven houden. “We hoeven niet de wereld te veranderen, of onze school.” “We kunnen hier beginnen, in onze eigen les.” Er bleven vier leerlingen hangen. Eén daarvan was een jongen die eerder had gedeeld dat hij vroeger erg gepest werd. Een bijzondere jongen waarbij het me maar niet lukte om echt contact met hem te maken. Tot dit moment. Hij zei tegen me: “Juf, ik heb zoveel gesprekken gehad met therapeuten en psychologen maar niets heeft gewerkt. Mag ik u complimenteren met deze les, u heeft me namelijk diep geraakt, mag ik u nog één knuffel geven?”

Ik heb dit stuk geschreven om mijn angst voor het delen te overwinnen zodat ik deze ervaring, mijn mooiste ervaring als docent, met anderen kan delen.

Rosa Njoo

Advertenties

Een “The Crowd Event” …

patrick vaanhold

Dit gastblog is geschreven door Patrick Vaanhold in het kader van Deel je Blog dag. Binnenkort organiseert Patrick de activiteit ‘Social Media in de klas‘ voor The Crowd. Je kunt hem verder vinden op zijn eigen blog en natuurlijk op Twitter.

Een “The Crowd Event” …. is anders dan andere workshops of cursussen. Voor een ‘Crowdie’ (een deelnemer aan the Crowd) is dat duidelijk, maar voor een ‘buitenstaander’ is dat verschil er niet helemaal. Waar zit ‘m dan dat grote verschil in (volgens mij)? In een aantal dingen;

 • een event is georganiseerd op initiatief van een deelnemer (of volger)
 • een event is georganiseerd door deelnemers
 • een event wordt ‘gehost‘ (gefaciliteerd) door deelnemers

Al deze dingen maken het dat een event anders is dan een ‘standaard’ workshop die gegeven wordt door een bureau dat er voor ingehuurd is (vaak door het MT).
Omdat het initiatief tot het event afkomstig is van een deelnemer, sluit de insteek daarvan vaak beter aan bij de vraag die de deelnemers aan het event hebben. Niet een workshop over sociale media en dan eerst te horen krijgen wat sociale media zijn en dat er haken en ogen aan zitten. Nee een event over het gebruik van Sociale Media in het onderwijs, gaat over …. inderdaad het gebruik van sociale media in het onderwijs. Dat gebruik wordt dan toegelicht met voorbeelden uit de praktijk, die door mensen uit het onderwijs zelf ook toegepast zijn. Niet, zoals vaak bij cursussen, ‘ontwikkelt’ en bedacht, maar concreet uitgevoerd in de praktijk. En dat komt natuurlijk omdat de events georganiseerd worden door deelnemers aan the Crowd.

Ik heb het genoegen gehad om deel te nemen aan een event (Flipping de klas, van Frans Droog en Marieke Simonis). Ik het het genoegen gehad online mee te mogen kijken (ook vaak een mooie optie) met events (oa POVO van oa Karel Hermans ea). En op dit moment heb ik het genoegen een event zelf te mogen organiseren (Social in de klas, met Suzanne Lusthouwer en Frans Droog). En in alle gevallen valt mij het enthousiasme van organisatoren en deelnemers op, voor, tijdens en na het event.

Ik hoop dat we in staat zijn dit mooie initiatief uit te breiden. Dat we op weg kunnen naar 750 of meer mensen die betrokken zijn. Dat we daardoor nog meer enthousiasme, kennis, kunde en liefde voor het vak onderwijs, binnen kunnen halen. En dat we daarmee onszelf nog beter kunnen maken dan we, ondanks vele verhalen, echt al wel zijn.

Met The Crowd kunnen we heel veel leren, heel veel ontdekken en daarmee onszelf en anderen een leven-lang-lerend maken. Wie doet er mee?

Deel je blog dag, wie doet er mee?

Het is vandaag “deel je blog dag”, een initiatief van Freek Jansen waarover hij vorige week schreef op website van Marktingfacts. (http://www.marketingfacts.nl/berichten/22-oktober-deel-je-blog-dag)

Het leek mij een mooie gelegenheid om jullie eens te vragen een ‘gastblog’ te schrijven op de blog van The Crowd.

Dus wil je iets vertellen over je ervaringen met The Crowd, eens vertellen over hoe het is een activiteit op te zetten of een stukje schrijven over een activiteit waaraan je mee hebt gedaan? Laat het me weten!

Wie doet er mee?

Breaking News!

Breaking news!

Bedrag lidmaatschap The Crowd vastgesteld op € 250,-

We weten dat er vanaf de lancering van The Crowd veel te doen is geweest over het gekozen lidmaatschapsbedrag. Het is voor veel leraren een drempel geweest om zich aan te melden als deelnemer. We hebben met een flink aantal mensen over de prijs gesproken en we zijn met een groepje afgevaardigde deelnemers, early birds, bij elkaar gaan zitten om nogmaals een berekening te maken om te komen tot een lagere en acceptabele prijs.

Ons breaking news, zo vlak voor de zomervakantie, is dat we de prijs gaan bijstellen en kiezen voor een bedrag van 250 euro per deelnemer per jaar. Gemiddeld is dat een derde van het nascholingsbudget voor een VO school en gemiddeld zit het bedrag onder de helft van het nascholingsbudget voor een PO school. Als deelnemer heb je onbeperkt toegang tot alle activiteiten en tot alle deelnemers. Bovendien kun je zelf professionaliseringsactiviteiten initiëren die op een professionele manier door The Crowd voor je worden georganiseerd en gefaciliteerd. 250 euro lijkt ons en de huidige deelnemers van The Crowd dan ook een zeer acceptabel bedrag. En, natuurlijk overbodig om te zeggen, The Crowd blijft tot 1 januari 2013 gratis voor iedereen. Schrijf je nu in als deelnemer en ervaar wat The Crowd voor jouw professionalisering kan betekenen!

Checklist voor het organiseren van een activiteit

Tijdens de laatste Early Bird bijeenkomst hebben we gesproken over het introduceren van gewoontes bij het organiseren van een activiteit.
Zo hebben we bijvoorbeeld afgesproken om in de omschrijving op de activiteitenpagina altijd een aantal punten aan bod te laten komen. Op deze manier weten deelnemers (en organisatoren) wat ze kunnen verwachten. Ook hebben we het gehad over zaken waar altijd aandacht voor moet zijn bij de voorbereiding, we waren het al snel eens over een mail vooraf aan de deelnemers en een verslag van iedere activiteit op de website.

Deze blogpost kun je gebruiken als een checklist bij het organiseren van een activiteit. Ik wil voorstellen deze lijst te beheren en aan te vullen met ervaringen die we opdoen bij het organiseren van de activiteiten. Ik hoor heel graag wat je nog gemist hebt of hoe we dit overzicht verder aan kunnen vullen.

Beschrijving van de activiteiten op de website:

 • Wat is het
  Vermeld het type activiteit, is het een workshop, co-creatie sessie, durf-te-vragen bijeenkomst, uitwisseling, training, cursus, … 
 • Wat gaan we doen
  Omschrijf inhoudelijk wat de bedoeling is van je activiteit.  
 • Voor wie
  Kan iedereen meedoen? Of is je activiteit specifiek voor vo of po leraren of staat misschien een vakgebied centraal? Omschrijf duidelijk voor wie de activiteit bestemd is.
 • Door wie
  De foto van de deelnemer die de activiteit organiseert komen boven aan de pagina te staan. Als je de activiteit met meerdere Crowdies organiseert, noem die dan in de omschrijving van de activiteit.
 • Materiaal en voorbereiding
  wat verwacht je van deelnemers?
 • Opbrengst
  Wat is de opbrengst van de activiteit? Waar gaan deelnemers mee naar huis?
 • Minimum en maximum aantal deelnemers
  Bij hoeveel mensen gaat het door?
 • Datum / tijd / locatie
  De locatie en exacte tijd mag nog onbekend zijn maar we hebben met elkaar afgesproken dat we geen activiteiten zonder datum meer organiseren. Het op een later moment vastleggen heeft geen succes gehad.
  Als de activiteit rond etenstijd begint, vermeld dan even of er wat te eten geregeld wordt of niet.

Elke activiteit:

 • Iedere activiteit op de website heeft een datum.
  We hebben gemerkt dat het werken met activiteiten die we later pas inplannen niet werkt.
 • Activiteiten gaan altijd door!
  We hebben gemerkt dat ook de activiteiten in een kleine setting met maar 3 of 4 deelnemers een hele waardevolle ervaring zijn. We hebben daarom besloten dat activiteiten altijd doorgaan.  

Zorg dat je bij iedere activiteit:

 • Vooraf een mailtje met informatie stuurt naar alle deelnemers met een cc naar The Crowd. (de email-adressen zijn op te vragen bij Marieke Schuurmans)
 • Hou de aanmeldingen in de gaten, ook nadat je de informatie aan de deelnemers hebt gestuurd. Check even of er mensen zijn die op het laatste moment nog aanmelden via de site en zorg dat zij ook weten wat er precies gaat gebeuren.
 • Zorg voor een duidelijke omschrijving van de activiteit op de website volgens de checklist hierboven.
 • Als je activiteit rond etenstijd start, laat dan in de beschrijving van de activiteit weten wat de plannen voor eten zijn. Moeten mensen al gegeten hebben of is er iets te eten geregeld?
 • Zorg ervoor dat er iemand op school aanwezig is die de deelnemers ontvangt zodat je zelf je handen vrij hebt om alles klaar te zetten en je voor te bereiden op je activiteit.
 • Evaluatie van iedere activiteit (zie hieronder)
 • Een verslag van iedere activiteit in Storify. De organisator van een activiteit maakt een kort verslag van de activiteit en levert eventueel foto’s / een filmpje / presentatie mee. Marieke Schuurmans zorgt voor een Storify verslag dat op de website komt. (een Storify link aanleveren mag uiteraard ook, graag zelfs!).
 • Hou contact met ons over eventuele bijkomende kosten (voor catering bijvoorbeeld).

Wijzigingen aan je activiteit

 • Als je de tekst van je activiteit wijzigt, bijvoorbeeld de datum of de locatie, laat dat dan even weten. Via het algemene mailadres en Twitter komen regelmatig vragen binnen over activiteiten dus het is van belang dat je even laat weten als je iets wijzigt. 

Evaluatie van de activiteit

Vraag aan de deelnemers of ze een aantal vragen over de activiteit willen beantwoorden. Wat we graag willen weten is:

 • Wat is je algemene indruk van de activiteit?
 • Voldeed de activiteit aan je verwachtingen?
 • Wat waren de succesfactoren?
 • Heb je tips voor een volgende keer?
 • Wat is je volgende Crowd activiteit?

Terugblik op ‘Eat, meet & discover’ (#tcpovo)

De acticiviteit ‘Eat, meet & discover'(#tcpovo) was een enorm succes, dat kunnen we achteraf wel concluderen.
“Ik was niet eerder bij een activiteit waar zo ongelofelijk veel positieve energie en flow was,” zei iemand achteraf. De vraag is: wat maak dat deze activiteit zo enorm succesvol was? We vroegen het de vijf organisatoren.

Behalve dat we hier kennelijk een thema te pakken hebben dat aanspreekt, bestond het team dat de activiteit heeft bedacht, opgezet en georganiseerd uit een diverse, gevarieerde, maar ook gepassioneerde en inspirerende club mensen (PO, VO, leraren, teamleider, trainer). Bovendien mensen die zichzelf ook écht verbonden voelen met het thema. Zij hebben gezamenlijk de avond enorm goed voorbereid. Er is veel tijd in gaan zitten en dat heeft zich uitbetaald in kwaliteit, maar ook in tempo. Daarnaast hebben ze voor een behoorlijk ‘fuzz’ gezorgd (met o.a. een prachtige poster), waardoor de opkomst hoog én zeer gevarieerd was. En niet te vergeten: een opkomst van deelnemers die er allemaal voor gekozen hebben om aanwezig te zijn; de motivatie was hoog.

De drie woorden die onwillekeurig naar boven komen zijn autonomie, meesterschap en zingeving.