Leren, professionaliseren en ruimte

THE CROWD IN VIVES

vives-logo-2013

Leren, professionaliseren en ruimte
Naast les geven is een taak van leerkrachten en docenten ook leren. Professionaliseren.
Traditioneel gebeurt dit door het inhuren van experts tijdens studiedagen en wordt het onderwerp bepaald door de schoolleiding. Deze vorm van scholing sluit echter niet altijd aan bij de wensen van docenten en gaat vaak voorbij aan bestaande verschillen tussen de kennis, ervaring, wensen en behoeften van docenten. Helaas worden met de beste intenties georganiseeerde studiedagen nogal eens ervaren als overbodig, nutteloos, niet passend en dus tijdverspilling. Tegelijkertijd heeft iedere leerkracht en docent de verplichting zichzelf te verbeteren door scholing.

In toenemende mate vindt professionalisering daarom ook plaats door gebruik te maken van de kennis, kunde en ervaring die al bestaat binnen de beroepsgroep zelf. Er zijn scholen en besturen die dit intern vorm geven, bijvoorbeeld in de vorm van een academie.
Een andere stap in deze ontwikkeling is de docent die zelf bepaalt wat hij wil leren en van wie hij dit wil leren. Er is recent veel aandacht voor de professionele ruimte die er is en de minister en staatsecretaris van onderwijs laten niet na op te roepen deze ook te gebruiken. In de nieuwe CAO voor het VO wordt dit ook concreet vorm gegeven: iedere docent heeft het recht € 600 en 83 uur zelf te besteden aan de scholing die hij wil ontvangen.

De toegevoegde waarde die wordt geleverd door leerkrachten en docenten die scholing en professionalisering verzorgen zijn hun ‘voeten in de klei’. Zij gebruiken dat waarover zij vertellen in hun dagelijkse praktijk en zijn hierdoor in staat vragen te beantwoorden vanuit hun eigen, directe ervaring. Leerkrachten en docenten weten hoe ‘het’ werkt en hoe ‘het’ niet werkt. Zij weten wat je wel moet doen en niet moet doen om te zorgen dat ‘het’ werkt. En zij zeggen het je ook gewoon als ze het niet weten.

The CrowdLogo_TheCrowd_1890 bij 945
The Crowd is een vereniging die vorm geeft aan de verdergaande personalisering van professionalisering door een platform te bieden aan iedereen binnen het onderwijs die zelf de regie over zijn eigen professionalisering in handen wil hebben. The Crowd bestaat uit zijn leden die voor elkaar activiteiten organiseren. Dit kan zijn op verzoek of als aanbod en activiteiten kunnen elke denkbare vorm hebben en over elk denkbaar onderwerp gaan.
The Crowd is ook een persoonlijk leernetwerk. De contacten die worden gelegd overstijgen de fysieke bijeenkomsten en gezamenlijk leren vindt op allerlei manieren plaats. Er is sprake van een grote mate van informeel leren door gebruik te maken van de in het netwerk aanwezige expertise. Leren door te weten wie wat weet of dit eenvoudigweg te vragen.
De kernwaarden van The Crowd zijn die waarover Daniël Pink schreef in zijn boek Drive, dat gaat over motivatie en de essenties blootlegt waarom mensen de dingen doen die zij doen: autonomie, meesterschap en zingeving. Wanneer mensen zelf kunnen bepalen wat zij doen en gewaardeerd worden voor de kwaliteiten die zij bezitten ontstaat er een existensieel gevoel dat wat zij doen er toe doet en dit vormt een interne, drijvende kracht.

Hoe The Crowd werkt
De kern van The Crowd wordt gevormd door de activiteiten die deelnemers voor elkaar en met elkaar organiseren. Activiteiten kunnen zowel aanbod- als vraaggestuurd zijn.
Deelnemers kunnen op de website een activiteit aanmelden, waarbij naast het onderwerp de locatie en de tijd worden aangegeven. Voor het organiseren van een activiteit is een checklist voor zaken om rekening mee te houden op de site beschikbaar.
Wanneer een activiteit is aangemeld kunnen deelnemers zich hiervooor inschrijven.
De ervaring leert dat activiteiten over het algemeen aan het eind van de dag worden georganiseerd, om het zo gemakkelijk mogelijk te maken voor leerkrachten en docenten om aanwezig te kunnen zijn. Activiteiten vinden meestal plaats op een school, om de kosten van de organisatie zo laag mogelijk te houden.
Deelnemers kunnen ook, wanneer zij een activiteit willen organiseren en hierbij hulp nodig hebben, een vraag plaatsen op het prikbord. De vraag kan variëren van het peilen naar de interesse voor een bepaald onderwerp, het zoeken naar een geschikte locatie tot het zoeken naar een expert binnen The Crowd om een activiteit te verzorgen. Wanneer er binnen The Crowd geen expert aanwezig is en er behoefte blijkt te zijn aan een activiteit over een specifiek onderwerp kan er altijd een expert van buiten worden aangezocht.
Deelnemers kunnen aan zoveel activiteiten deelnemen als zij willen. Deelname aan The Crowd is onbeperkt leren. Het is als onbeperkt spareribs eten, maar dan beter. Als je vol zit kun je even stoppen om alles te laten bezinken en gewoon later weer terugkomen.

Activiteiten
De kern van The Crowd wordt gevormd door de activiteiten, welke allerlei vormen kunnen hebben. Van traditionele workshops tot co-creatie, van inhoudelijk samenwerken tot uitwisselen van ervaringen, van de nieuwste ICT tools en hun toepassingen tot hoe het is om docent te zijn., van creativiteit in de klas tot het afnemen van digitale toetsen. Van leraar met tools tot leraar met hart en ziel.
Kenmerkend voor alle georganiseerde activiteiten is dat zij zeer positief worden gewaardeerd door de deelnemers en een ervaring geven van motiverende energie en stimulerende saamhorigheid. Autonomie, meesterschap en zingeving blijken meer dan holle frasen en blijken een rijke bron voor samenwerkend leren.

Flipping the Classroom was een van de eerste activiteiten die door The Crowd is verzorgd, is op verzoek van deelnemers inmiddels vier keer uitgevoerd en heeft onder andere geleid tot een website waar informatie over dit concept wordt gedeeld. In deze bijeenkomsten werden zowel de technische als didactisch aspecten besproken. Visual Notes is een voorbeeld van een activiteit waarvoor op verzoek een externe expert , Kim Ravers, is ingehuurd en deze activiteit zal vanwege de grote belangstelling in het komende schooljaar opnieuw op het programma staan. Hoe je met beelden veel meer soms veel eenvoudiger veel meer kunt zeggen dan met woorden. Leraar met hart en ziel was een prachtige inspirerende activiteit waar werd uitgewisseld wat het is om leraar te zijn en waarom voor het leraarschap was gekozen. Verrijkend delen.
Verslagen van alle uitgevoerde activiteiten zijn terug te vinden op de site.

faq

Wie is The Crowd?
The Crowd is zijn deelnemers. The Crowd is een vereniging met een bestuur dat momenteel bestaat uit: Michel van Ast, Karel Hermans, Rhea Flohr, Ella Kwakkenstein en Frans Droog.

Voor wie is The Crowd?
Voor iedereen die actief is in het onderwijs en zelf de regie over zijn eigen professionalisering wil hebben en durft te nemen om zo zichzelf en zijn of het onderwijs te verbeteren.

Hoeveel kost The Crowd?
Lidmaatschap van The Crowd kost € 250 per jaar en geeft recht tot toegang bij alle activiteiten die worden georganiseerd. Deelname kan eenvoudig worden gefinancieerd uit het scholingsbudget dat voor iedere leerkracht of docent beschikbaar is.

Denk jij dat The Crowd bij jou past en een manier is om te voorzien in jouw behoefte aan professionalisering? Wil jij dit schooljaar zelf bepalen hoe en wat je leert? Meld je dan aan via de site. The Crowd heeft je er graag bij!

leraar24Meer informatie
De website: http://www.thecrowd.nl
Een goed beeld van The Crowd is te krijgen via een video van Leraar24 die de eventdag op 1 februari 2014 registreerde: http://www.leraar24.nl/video/5585/the-crowd
Vragen? Stuur een mail naar info@thecrowd.nl of frans@thecrowd.nl

Agenda

 • Creativiteit in je klas, 11 september, Utrecht
 • Leermateriaal ontwerpen met iBooks Author, 17 september, Amersfoort
 • Eventdag ‘Sauerkraut’: creativeren & differentieren, 4 oktober, Helmond
 • Visual Notes, 1 november, Bilthoven
 • Van het prikbord:
  – Van werkdruk naar werkplezier
  – RTTI toetsen
  – Eduscrum

Waarom lid worden?

Deelnemers aan The Crowd wordt gevraagd om aan te geven waarom zij hiertoe hebben besloten. Een aantal van deze uitspraken is hieronder verzameld en vormt zo een mooi beeld van de deelnemers.

“Kernwoorden van The Crowd zijn voor mij: inspiratie, verbinding, energie en enthousiasme.” Michel van Ast

“Passie voor leren. Iedereen wil leren op eigen niveau en eigen manier. Dat is The Crowd, dat ben ik.” Wim Bos

“Om de energie en motivatie die ontstaan wanneer je besluit verder te leren met en van elkaar.” Marieke Simonis

“Gewoon zonder veel gedoe samen leren en passie voor onderwijs delen…” Sharone Bakker

“Omdat leren van een collega het meeste oplevert: inhoud, diepgang, lol.” Paul Ket

“Geweldige collega’s en een geweldige databank aan kennis en ….enthousiasme.” Jacques Verschuren

“Ontmoeting, inspiratie, vakmanschap, leren van en met elkaar: dat is de Crowd voor mij!” Liesbeth Breek

“Groeien in je vak is iets anders dan diploma’s verzamelen. Ik wil van anderen leren en beter worden.” Bob Munniksma

“Goed doceren door zelf te blijven leren”. Iljan Joosten

“Ik geloof in eigen regie over professionalisering, bundeling van krachten en boundary crossing.” Hanna de Koning

“Ik wil zelf keuzes maken in wat ik wil leren. Dit concept spreekt me aan!” Carola Lubberding

“De manier van werken interesseert me: van onderop initiatief nemen.” Henk van Doren

Deze blogpost is eerder als column verschenen in VIVES, september 2014.

Blogpost Leren, professionaliseren en ruimte 2014-09-07_1232

The Crowd in de Trouw

Gister, woensdag 13 maart, stond er een klein stukje in de Trouw over de Crowd activiteit ‘So you think you can teach?‘ We hebben veel enthousiaste reacties gekregen op dat idee. Het aantal deelnemers dat inschrijft voor die activiteit valt echter nog wat tegen, dus we hopen dat deze extra publiciteit daar wat verandering in brengt. Gelukkig heeft het Farelcollege in Ridderkerk niet alleen haar deuren geopend om de activiteit te hosten, maar ook 10 docenten enthousiast gemaakt om deel te nemen. Op die manier willen graag vaker werken: de school van een van de deelnemers van The Crowd opent haar deuren voor een activiteit, een aantal collega’s van die deelnemer kunnen dan ook aanhaken, ondanks dat ze geen deelnemer zijn.

Image

The Crowd en Lente in het onderwijs verenigen de krachten

logo_the-crowd.png

onderwijslente 372998_121052548011391_1771704963_n

Het is nog pril maar het is te mooi om het niet te delen.

The Crowd en Lente in het onderwijs gaan ook samen activiteiten organiseren!

Hierover hebben wij afgelopen vrijdag gesproken en het was in een mum van tijd duidelijk dat we dit gaan doen. Beide initiatieven hebben gemeen dat zij zijn ontstaan uit een behoefte om beter onderwijs te maken door kennis over onderwijs laagdrempelig en direct  te delen. Beide initiatieven worden gekenmerkt door een zeer positieve insteek zonder enige commerciële interesse. De initiatieven hebben een wat andere vorm van organisatie en uitvoering gekozen, maar deze sluiten prima op elkaar aan en kunnen elkaar zo ook versterken.

Onderwijslente carrousel

Lente in het onderwijs is een initiatief van Karin WintersWillem KarssenbergMarcel KesselringPaul Laaper en Remco Pijpers en heeft als motto: “Het wordt tijd voor een positieve golf, een lente in het onderwijs waarin we zoeken naar verbindingen en hoe Sociale Media hierbij kunnen helpen.”
Lente in het onderwijs organiseert regelmatig “stand up” kenniscaroussels, informele bijeenkomsten waarbij een aantal docenten, in slots van 15 minuten, hun verhaal vertellen over de inzet van (sociale) media in hun onderwijs.

The Crowd is een vereniging i.o. en heeft als motto: “Regie over je eigen professionalisering.” Deelnemers aan The Crowd organiseren activiteiten voor deelnemers aan The Crowd. Tijdens deze activiteiten delen experts uit de praktijk hun kennis, vaak in de vorm van een hands-on workshop.

Welke uitvoering de bundeling van krachten precies zal krijgen en wanneer het zal gaan plaatsvinden wordt nu nog besproken maar het zou zomaar het volgende kunnen zijn:

Een kenniscaroussel van Lente in het onderwijs, gevolgd door een eventstorm van The Crowd, ergens in het ‘Noorden’ van het land, ergens in maart of april. Er zullen voor de deelnemers geen kosten aan verbonden zijn en deelnemers zullen ook nergens lid van hoeven te worden.

Wil je hier op enigerlei wijze aan bijdragen, door een lokatie te verzorgen, een korte presentatie te verzorgen of heb je interesse om te komen luisteren maak dit dan kenbaar door het bij @MeneerVaanhold,  @FransDroog of @KarinWinters te melden of door onder dit bericht een reactie achter te laten.

Een impressie van de bespreking van vrijdag is ook te vinden in een blogpost van Karin Winters.

Deze post is ook verschenen op Droog’s leren delen

 

Een les om niet meer te vergeten…

Dit gastblog is geschreven door Rosa Njoo. Binnenkort organiseert Rosa de activiteit  ‘Leraar met Hart en Ziel‘ voor The Crowd.
Rosa geeft sinds bijna 6 jaar Spaans op het Gerrit Rietveld College en is onderzoeker en trainer bij APS.

E-mail reacties van mijn leerlingen naar aanleiding van die ene les…

“…Het was naar mijn mening een les om niet meer te vergeten. Ik denk dat ik wel voor meerdere onder ons spreek als ik zeg dat het ons erg heeft geraakt en we er veel van hebben opgestoken…”

“…Ik wil u graag bedanken voor de fantastische les van vandaag. Het heeft een hoop emoties bij een aantal van ons los gemaakt…”

Heel diep van binnen vind ik het doodeng om dingen te delen met mensen die ik niet ken. Ik schrijf geen blogs, ik heb geen twitteracount en zit niet vaak op Facebook omdat ik bang ben voor het oordeel van anderen. “Wat zouden anderen ervan vinden”. “Is wat ik schrijf wel interessant of leuk genoeg?”. Deze gedachtes zijn voor mij voldoende reden om onzichtbaar te blijven. Maar na die ene maandag zou ik het liefst, via alle kanalen, mijn verhaal, een intense ervaring willen delen. Na die maandag, door die ene ervaring ben ik bereid om mijn angst te overwinnen.

Het was maandagmiddag, ik kwam net bij mijn zus vandaan. Op haar werk vertelde ik hoe erg ik haar miste en dat ik het jammer vond dat we elkaar uit het oog waren verloren. Ik vertelde haar dat ik weer echt contact wilde hebben en dat ik er weer voor haar wil zijn. Het was een fijn gesprek en ik voelde me, voor het eerst sinds lange tijd, weer met haar verbonden.

Na dit gesprek was ik op weg naar school om het 8e en 9e uur Spaans te geven aan Havo 5. Ik kwam de klas binnen en een leerling zei: “Juf, we gaan vandaag toch niet weer zo hard werken?” Eigenlijk had ik ook niet zoveel zin om Spaans te geven. Ik voelde dat ik iets anders moest doen. Ik voelde de drang om met ze te delen wat net voor de les was gebeurd.

Voordat ik het wist zat ik op de tafel en vertelde ik over de situatie met mijn zus. Geen minuut heb ik gedacht aan wat ze ervan zouden vinden. Of het niet raar was dat een docent dit deelde met een klas. Het kwam recht uit m’n hart en dat voelden ze, bleek later. De klas was stil…

“Er is nog iets wat ik met jullie wil delen. Iets dat mij ontzettend geraakt heeft”. De documentaire begon met de vraag van Mr. Kanamori aan zijn klas: “wat gaan we dit jaar leren?” “To be happy,” roepen leerlingen in koor. Mijn leerlingen keken hoe jonge Japanse kinderen hun emoties met elkaar delen. Hoe op een volwassen en verantwoordelijke wijze de leraar met zijn leerlingen omging. In mijn Havo 5 klas werd het steeds rustiger. Halverwege de documentaire zag ik hoe de tranen rolden over het gezicht van een leerling, en van nog één en nog één en nog één… Even schoot ik in paniek. Wat had ik veroorzaakt? “Vertrouw op je gevoel,” zei ik tegen mezelf.

De documentaire liep af en het was doodstil in de klas. “Wat gebeurt hier nu,” zei ik tegen mijn klas? “Waar zijn jullie zo door geraakt?” Er werden momenten door leerlingen uit de film benoemd waarin kinderen het voor elkaar opnamen, openlijk reflecteerden op hun eigen gedrag, hun emoties toonden en met elkaar deelden. Ik vroeg mijn leerlingen te kijken naar het onderwijs in Nederland en naar het onderwijs op onze school. “Er zijn zo weinig docenten die echt willen weten hoe het met je gaat.” “Weinig vragen bijvoorbeeld hoe je weekend is geweest,” waren de woorden van een leerling.

Vervolgens hebben we het in de klas gehad over het zelf tonen van emoties. Of ze iemand kenden in hun omgeving die niet of nauwelijks emoties toont. Een vinger ging de lucht in. “Ja, mijn vader,” zei een leerling. Een ander antwoordde: “mijn zus”. “Ikzelf,” zei een moedige leerling. En zo deelden we persoonlijke ervaringen met elkaar. Ik voelde een intens warm gevoel opkomen en zei voordat ik het door had: “Wat heb ik zin om jullie allemaal te knuffelen.” Waarop een leerling voorstelde: “Nou, dan doen we dat toch!” En zo schoven we stoelen en tafels aan de kant om vervolgens te eindigen met een groepsknuffel. De leerlingen die een traantje hadden gelaten in het midden en de rest eromheen. Het was prachtig!

Ik kon geen Spaans meer geven die dag en heb mijn leerlingen naar huis gestuurd met de vraag hoe we dit vast kunnen blijven houden. “We hoeven niet de wereld te veranderen, of onze school.” “We kunnen hier beginnen, in onze eigen les.” Er bleven vier leerlingen hangen. Eén daarvan was een jongen die eerder had gedeeld dat hij vroeger erg gepest werd. Een bijzondere jongen waarbij het me maar niet lukte om echt contact met hem te maken. Tot dit moment. Hij zei tegen me: “Juf, ik heb zoveel gesprekken gehad met therapeuten en psychologen maar niets heeft gewerkt. Mag ik u complimenteren met deze les, u heeft me namelijk diep geraakt, mag ik u nog één knuffel geven?”

Ik heb dit stuk geschreven om mijn angst voor het delen te overwinnen zodat ik deze ervaring, mijn mooiste ervaring als docent, met anderen kan delen.

Rosa Njoo

Leraar met hart en ziel

Het boek lag al een tijdje op mij te wachten. ‘Leraar met hart en ziel’, de Nederlandse vertaling van ‘The courage to teach’ van Parker J. Palmer. Een boek over persoonlijke en professionele groei. De eerste twee alinea’s maken dat ik het boek niet meer kan wegleggen.

Ik ben leraar met hart en ziel en beleef momenten van overweldigende vreugde tijdens het lesgeven. Als mijn leerlingen en ik nieuw terrein verkennen, als we ons een weg kunnen baden door de moeilijkheden, en als het inzicht plotseling doorbreekt, is er geen mooier beroep dan het leraarschap.
Maar op andere momenten is de klas zó mat, moeilijk of chaotisch – zonder dat ik bij machte ben om er ook maar iets aan te doen – dat mijn pretentie om leraar te zijn een slechte grap lijkt. Dan is het alsof de vijand overal loert: in de leerlingen, die van een andere planeet lijken te komen, in het vakgebied, waarvan ik dacht dat ik er iets van wist en in mijn obsessie dat ik meen op deze manier mijn brood te moeten verdienen. Hoe kon ik ooit denken dat ik de duistere kunst van het lesgeven beheerste! Het is gemakkelijker de toekomst te voorspellen aan de hand van theebladeren.

Palmer onderkent drie ‘moeilijkheden’ bij het lesgeven. Het complexe vakgebied, de complexe leerlingen, maar ook, wat hij noemt, “we geven les in wie we zijn.” En dat is precies waar ‘Leraar met hart en ziel’ over gaat. Je kunt goed lesgeven niet terug herleiden tot technieken, tot aangeleerde methodes. “Goed leraarschap vloeit voort uit de identiteit en de integriteit van de leraar,” is hoe Palmer het stelt.

Een inspirerende video die ik af ent toe gebruik in workshops is de TED lezing van Simon Sinek, gebaseerd op zijn boek ‘Start with why’. Ik vraag mijzelf als docent, lerarenopleider, maar ook als trainer vaak af: waarom? Waarom doe ik dit werk? Palmer gaat nog een niveau dieper. Hij stelt zichzelf de wie-vraag: wie is de persoon die lesgeeft? “Hoe beïnvloed mijn persoonlijkheid de manier waarop ik omga met mijn leerlingen, mijn vakgebied, mijn collega’s, mijn wereld?”

Ik heb ooit op een conferentie Ilse Gabriëls mogen interviewen, leraar van het jaar in 2011. Samen kwamen we tot een mooie conclusie: goed leraarschap is de bereidheid hebben om glorieus te falen. Het is een boodschap die ik in het boek van Palmer opnieuw tegenkom, daar waar hij Gandhi citeert. Gandhi noemde zijn leven “een serie experimenten met de waarheid.” Palmer noemt lesgeven “een dagelijkse oefening in kwetsbaarheid.” En daar kan ik als docent, als lerarenopleider, maar ook als trainer aan relateren. Lesgeven is een professie. Maar lesgeven speelt zich ook af op het persoonlijke vlak. En dat is precies wat het beroep van leraar zich onderscheidt van zo vele andere beroepen. Ik zoek in mijn lessen en trainingen naar verbinding. Verbinding tussen mijzelf, mijn vakgebied en mijn leerlingen / deelnemers. Want, zo luidt de slogan van hetkind.org, “zonder relatie geen prestatie.” Tegelijkertijd maak ik daarmee mijn vakgebied maar zeker ook mijzelf ontzettend kwetsbaar. Kwetsbaar voor het oordeel van de ander. Kwetsbaar voor spot. Kwetsbaar voor afwijzing. En ga zo maar door.

Op de i&i conferentie van 2011 mocht ik één van de keynotes verzorgen, ‘Morphing my class‘. Ik besloot om te starten met een vergelijking die ik van Willem-Jan Renger heb geleend: het onderwijs lijkt zich in een soort ‘scrum’ te bevinden. Iedereen houdt elkaar gevangen. En pas als je heel veel kracht zet, krijg je de boel misschien – slechts een klein beetje – in beweging. Ik denk dat die opvatting veel leraren lam slaat. We wachten tot ‘zij’ de problemen oplossen. We vergeten dat ‘wij’ onderdeel uitmaken van hetzelfde systeem. Ik probeerde in mijn voordracht een voorbeeld uit mijn eigen praktijk te geven van wat ooit in een reclame als volgt werd verwoord: ‘verbeter de wereld en begin bij jezelf.’ Met andere woorden, zoek naar de mogelijkheden binnen de kaders. Kijk naar wat er wél mogelijk is, binnen de mogelijkheden die je alleen al hebt in jouw eigen klas. Palmer verwoordt het wat mij betreft nog mooier:

Er is echter een alternatief voor afwachten: we kunnen weer gaan geloven in de kracht van het innerlijk om ons werk en ons leven te transformeren.

Ik ben net begonnen in ‘Leraar met hart en ziel’. Maar nu al, nauwelijks halverwege, raakt het boek mij diep. Hoe kunnen we onszelf herinneren en blijven herinneren aan wie wij zijn? Hoe kunnen we zorgen dat wij, in plaats van onszelf te zien als slachtoffers en onze kracht weg te geven, in onze kracht blijven staan? Ik heb niet het antwoord, maar ik ben ontzettend nieuwsgierig naar de verhalen en mogelijke antwoorden van andere leraren.

Op 3 december organiseert Rosa Njoo, docente Spaans aan het Gerrit Rietveld College in Utrecht, namens The Crowd een inspiratieavond ‘Leraar met hart en ziel.’ Wie deelt zijn verhaal? Klik hier voor meer info of aanmelden.

Een “The Crowd Event” …

patrick vaanhold

Dit gastblog is geschreven door Patrick Vaanhold in het kader van Deel je Blog dag. Binnenkort organiseert Patrick de activiteit ‘Social Media in de klas‘ voor The Crowd. Je kunt hem verder vinden op zijn eigen blog en natuurlijk op Twitter.

Een “The Crowd Event” …. is anders dan andere workshops of cursussen. Voor een ‘Crowdie’ (een deelnemer aan the Crowd) is dat duidelijk, maar voor een ‘buitenstaander’ is dat verschil er niet helemaal. Waar zit ‘m dan dat grote verschil in (volgens mij)? In een aantal dingen;

 • een event is georganiseerd op initiatief van een deelnemer (of volger)
 • een event is georganiseerd door deelnemers
 • een event wordt ‘gehost‘ (gefaciliteerd) door deelnemers

Al deze dingen maken het dat een event anders is dan een ‘standaard’ workshop die gegeven wordt door een bureau dat er voor ingehuurd is (vaak door het MT).
Omdat het initiatief tot het event afkomstig is van een deelnemer, sluit de insteek daarvan vaak beter aan bij de vraag die de deelnemers aan het event hebben. Niet een workshop over sociale media en dan eerst te horen krijgen wat sociale media zijn en dat er haken en ogen aan zitten. Nee een event over het gebruik van Sociale Media in het onderwijs, gaat over …. inderdaad het gebruik van sociale media in het onderwijs. Dat gebruik wordt dan toegelicht met voorbeelden uit de praktijk, die door mensen uit het onderwijs zelf ook toegepast zijn. Niet, zoals vaak bij cursussen, ‘ontwikkelt’ en bedacht, maar concreet uitgevoerd in de praktijk. En dat komt natuurlijk omdat de events georganiseerd worden door deelnemers aan the Crowd.

Ik heb het genoegen gehad om deel te nemen aan een event (Flipping de klas, van Frans Droog en Marieke Simonis). Ik het het genoegen gehad online mee te mogen kijken (ook vaak een mooie optie) met events (oa POVO van oa Karel Hermans ea). En op dit moment heb ik het genoegen een event zelf te mogen organiseren (Social in de klas, met Suzanne Lusthouwer en Frans Droog). En in alle gevallen valt mij het enthousiasme van organisatoren en deelnemers op, voor, tijdens en na het event.

Ik hoop dat we in staat zijn dit mooie initiatief uit te breiden. Dat we op weg kunnen naar 750 of meer mensen die betrokken zijn. Dat we daardoor nog meer enthousiasme, kennis, kunde en liefde voor het vak onderwijs, binnen kunnen halen. En dat we daarmee onszelf nog beter kunnen maken dan we, ondanks vele verhalen, echt al wel zijn.

Met The Crowd kunnen we heel veel leren, heel veel ontdekken en daarmee onszelf en anderen een leven-lang-lerend maken. Wie doet er mee?

Checklist voor het organiseren van een activiteit

Tijdens de laatste Early Bird bijeenkomst hebben we gesproken over het introduceren van gewoontes bij het organiseren van een activiteit.
Zo hebben we bijvoorbeeld afgesproken om in de omschrijving op de activiteitenpagina altijd een aantal punten aan bod te laten komen. Op deze manier weten deelnemers (en organisatoren) wat ze kunnen verwachten. Ook hebben we het gehad over zaken waar altijd aandacht voor moet zijn bij de voorbereiding, we waren het al snel eens over een mail vooraf aan de deelnemers en een verslag van iedere activiteit op de website.

Deze blogpost kun je gebruiken als een checklist bij het organiseren van een activiteit. Ik wil voorstellen deze lijst te beheren en aan te vullen met ervaringen die we opdoen bij het organiseren van de activiteiten. Ik hoor heel graag wat je nog gemist hebt of hoe we dit overzicht verder aan kunnen vullen.

Beschrijving van de activiteiten op de website:

 • Wat is het
  Vermeld het type activiteit, is het een workshop, co-creatie sessie, durf-te-vragen bijeenkomst, uitwisseling, training, cursus, … 
 • Wat gaan we doen
  Omschrijf inhoudelijk wat de bedoeling is van je activiteit.  
 • Voor wie
  Kan iedereen meedoen? Of is je activiteit specifiek voor vo of po leraren of staat misschien een vakgebied centraal? Omschrijf duidelijk voor wie de activiteit bestemd is.
 • Door wie
  De foto van de deelnemer die de activiteit organiseert komen boven aan de pagina te staan. Als je de activiteit met meerdere Crowdies organiseert, noem die dan in de omschrijving van de activiteit.
 • Materiaal en voorbereiding
  wat verwacht je van deelnemers?
 • Opbrengst
  Wat is de opbrengst van de activiteit? Waar gaan deelnemers mee naar huis?
 • Minimum en maximum aantal deelnemers
  Bij hoeveel mensen gaat het door?
 • Datum / tijd / locatie
  De locatie en exacte tijd mag nog onbekend zijn maar we hebben met elkaar afgesproken dat we geen activiteiten zonder datum meer organiseren. Het op een later moment vastleggen heeft geen succes gehad.
  Als de activiteit rond etenstijd begint, vermeld dan even of er wat te eten geregeld wordt of niet.

Elke activiteit:

 • Iedere activiteit op de website heeft een datum.
  We hebben gemerkt dat het werken met activiteiten die we later pas inplannen niet werkt.
 • Activiteiten gaan altijd door!
  We hebben gemerkt dat ook de activiteiten in een kleine setting met maar 3 of 4 deelnemers een hele waardevolle ervaring zijn. We hebben daarom besloten dat activiteiten altijd doorgaan.  

Zorg dat je bij iedere activiteit:

 • Vooraf een mailtje met informatie stuurt naar alle deelnemers met een cc naar The Crowd. (de email-adressen zijn op te vragen bij Marieke Schuurmans)
 • Hou de aanmeldingen in de gaten, ook nadat je de informatie aan de deelnemers hebt gestuurd. Check even of er mensen zijn die op het laatste moment nog aanmelden via de site en zorg dat zij ook weten wat er precies gaat gebeuren.
 • Zorg voor een duidelijke omschrijving van de activiteit op de website volgens de checklist hierboven.
 • Als je activiteit rond etenstijd start, laat dan in de beschrijving van de activiteit weten wat de plannen voor eten zijn. Moeten mensen al gegeten hebben of is er iets te eten geregeld?
 • Zorg ervoor dat er iemand op school aanwezig is die de deelnemers ontvangt zodat je zelf je handen vrij hebt om alles klaar te zetten en je voor te bereiden op je activiteit.
 • Evaluatie van iedere activiteit (zie hieronder)
 • Een verslag van iedere activiteit in Storify. De organisator van een activiteit maakt een kort verslag van de activiteit en levert eventueel foto’s / een filmpje / presentatie mee. Marieke Schuurmans zorgt voor een Storify verslag dat op de website komt. (een Storify link aanleveren mag uiteraard ook, graag zelfs!).
 • Hou contact met ons over eventuele bijkomende kosten (voor catering bijvoorbeeld).

Wijzigingen aan je activiteit

 • Als je de tekst van je activiteit wijzigt, bijvoorbeeld de datum of de locatie, laat dat dan even weten. Via het algemene mailadres en Twitter komen regelmatig vragen binnen over activiteiten dus het is van belang dat je even laat weten als je iets wijzigt. 

Evaluatie van de activiteit

Vraag aan de deelnemers of ze een aantal vragen over de activiteit willen beantwoorden. Wat we graag willen weten is:

 • Wat is je algemene indruk van de activiteit?
 • Voldeed de activiteit aan je verwachtingen?
 • Wat waren de succesfactoren?
 • Heb je tips voor een volgende keer?
 • Wat is je volgende Crowd activiteit?

Terugblik op ‘Eat, meet & discover’ (#tcpovo)

De acticiviteit ‘Eat, meet & discover'(#tcpovo) was een enorm succes, dat kunnen we achteraf wel concluderen.
“Ik was niet eerder bij een activiteit waar zo ongelofelijk veel positieve energie en flow was,” zei iemand achteraf. De vraag is: wat maak dat deze activiteit zo enorm succesvol was? We vroegen het de vijf organisatoren.

Behalve dat we hier kennelijk een thema te pakken hebben dat aanspreekt, bestond het team dat de activiteit heeft bedacht, opgezet en georganiseerd uit een diverse, gevarieerde, maar ook gepassioneerde en inspirerende club mensen (PO, VO, leraren, teamleider, trainer). Bovendien mensen die zichzelf ook écht verbonden voelen met het thema. Zij hebben gezamenlijk de avond enorm goed voorbereid. Er is veel tijd in gaan zitten en dat heeft zich uitbetaald in kwaliteit, maar ook in tempo. Daarnaast hebben ze voor een behoorlijk ‘fuzz’ gezorgd (met o.a. een prachtige poster), waardoor de opkomst hoog én zeer gevarieerd was. En niet te vergeten: een opkomst van deelnemers die er allemaal voor gekozen hebben om aanwezig te zijn; de motivatie was hoog.

De drie woorden die onwillekeurig naar boven komen zijn autonomie, meesterschap en zingeving.

Kick-off van activiteiten The Crowd!

Het is een mooie week voor The Crowd, er staan maar liefst 3 activiteiten op de planning die niet alleen voor maar ook door The Crowd georganiseerd worden!

Image

Mentoraat3.0
We starten vandaag (straks om 18.00 uur) met ‘Mentoraat3.0’ op het Wellantcollege in Amersfoort. Een avond voor en door mentoren in het voortgezet onderwijs, op zoek naar handvatten om de leerlingen van nu goed te begeleiden.
Er zal vast veel getweet worden dus hou de hashtags #mentor3nul en #TheCrowdNL in de gaten!

Volkomen geflipt
Later deze week kun je nog meedoen aan ‘Volkomen geflipt. Workshop Flipping the Classroom’ (2 data donderdag 10 en zaterdag 12 mei).
Deze workshop is bedoeld voor iedereen die graag meer zou willen weten over het begrip ‘Flipping the Classroom’. Deze term houdt in dat de activiteiten binnen en buiten de les worden omgedraaid: leerlingen bekijken thuis de uitleg via een filmpje, zodat er in de les meer tijd vrij komt voor de actieve verwerking van de lesstof.
Er is op de verschillende data nog plek!

Verslagen
Hou de website in de gaten voor verslagen van bovenstaande activiteiten, die volgen snel!

Activiteitenpagina voor The Crowd

De website is weer een stukje completer met een mooi functionerende activiteiten pagina. Daarmee is het nu mogelijk om de activiteiten die al eventjes op de rol stonden vol trots te presenteren!

Tien activiteiten online!

Tijdens het startevenement van the Crowd op 1 februari is het idee voor een aantal mooie activiteiten geboren. Daarvan vind je “Volkomen geflipt! Workshop Flipping the Classroom” nu terug op de activiteiten pagina.
Activiteiten die op dit moment voorbereid worden en snel zullen volgen zijn “Mentor3.0”, “Overgang PO-VO”, “Pizza-avond social media”.
Maar er valt al veel meer te kiezen, bijvoorbeeld; “Vechten voor de klas, je lijf als leerkracht”, “Onderzoek je kwestie met een opstelling” of “Taboes, heilige huisjes en mag dat-jes. Een wandeling”.

Hoe werkt het?

Ook in het opzetten en beheren van activiteiten krijg je van ons de regie. Deelnemers kunnen hun eigen activiteiten plaatsen en beheren.
Maar ook aan de fase van opzetten en brainstormen over een activiteit is gedacht. Het is mogelijk een idee voor een activiteit te posten. Dat doe je door een nieuwe activiteit te plaatsen en het vinkje “hulp gevraagd” te gebruiken. Hiermee geef je aan dat je de activiteit met andere deelnemers wilt vormgeven. Op een later moment kun je de bijeenkomst plannen en ons eventueel vragen een trainer te zoeken voor jullie activiteit.

Nieuwsgierig geworden? Ga snel kijken, www.thecrowd.nl/events! Aanmelden voor een activiteit doe je met één druk op de knop. Voor de activiteiten zonder datum geldt dat we een moment en locatie plannen op het moment dat we voldoende aanmeldingen hebben.

Wat ik graag nog even wil benadrukken is dat iedereen die is ingeschreven op de website  mee kan doen aan de activiteiten. Deelnemers én volgers, meld je snel aan!